Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kundservice för utemiljö

Fastighetsavdelningens kundservice för utemiljö hjälper dig med felanmälan och ärenden som rör snöröjning, lekutrustning och annat som rör utemiljö.

Ring oss

08-568 912 85
Fastighetsavdelningens kundservice för utemiljö
Måndag-fredag 7-16

Skicka in ditt ärende

Felanmälan utomhusmiljö och lekutrustning • Snöröjning och halkbekämpning •  Beställ tilläggstjänster för utemiljö

Felanmalan.mark@danderyd.se

Din felanmälan eller ditt ärende behöver innehålla:

  • Kontaktperson
  • Mejl
  • Telefonnummer
  • Verksamhetens namn och/eller objektnummer
  • Tydlig beskrivning av vad ärendet gäller
  • Vid felanmälan, tydlig beskrivning om var skadan/behovet är någonstans i byggnaden