Skolbåten börjar åter köra till och från Tranholmen

De senaste terminerna har den skolbåt som normalt tar skolelever till och från Tranholmen under vår och höst varit inställd, för att minska risken för smittspridning. Istället har den pontonbro som används mellan ö och fastland under vintern legat i under hela skolterminerna. Till kommande skolstart kommer dock skolbåten åter att börja köra.

Bakgrunden till bildningsförvaltningens beslut om att åter låta elever på Tranholmen resa med skolbåten är att smittspridningen i samhället nu är på låga nivåer och det inte finns några beslut om att begränsa resandet för skolbarn. Även fortsättningsvis är det dock viktigt att den som uppvisar sjukdomssymptom stannar hemma.

Skolbåten kommer nu att gå varje morgon från Tranholmen till fastlandet, samt i omvänd riktning på eftermiddagen, från och med skolstarten på tisdag den 17 augusti. I början av november kommer båten precis som vanligt att ersättas av pontonbron, som sedan ligger i fram till april.

Ombord på skolbåten kommer det att erbjudas munskydd och handsprit. Endast elever tillåts åka med båten.

Tidtabell för skolslkjuts med båt 2021

Mer information om den skolskjuts som erbjuds i Danderyd