Vid halka och snökaos

När snöfall och halka slår till påverkar det framkomligheten på våra vägar och den allmänna trafiksituationen. Det finns många saker du som invånare kan bidra med för att förbättra trafikläget.

Bilist

 • Visa hänsyn, ta det lugnt.
 • Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Ta det lugnt i omkörningsfilen på mitträckesvägarna. Där får saltet sämre verkan.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, så som vinterdäck, när det blir halt. Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret, var ute i god tid och planera din resa.
 • Uppdatera dig via webben, radio och TV om hur det ser ut på vägarna.
 • Se upp för frosthalka i dalgångar och sänkor och på broar.
 • Respektera parkeringsreglerna så att vi kan snöröja.
 • Överväg alternativa färdsätt än den egna bilen.
 • Du som har p-tillstånd för rörelsehindrad: flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats kan snöröjas.
 • Kolla väderinformationen. Ta varningarna för svårt väder på allvar. Det finns väder som är så dåligt att man bör avstå från att ge sig ut på vägarna.

Utrustning i bilen

Utrustning som alltid bör finnas i bilen vid vinterkörning om du blir stående i köld och mörker: spade, bogserlina, reflexvästar, startkablar, reservbränsle och snökedjor som sätts på drivande hjul.

Om du måste lämna bilen

Om du kör av vägen och måste lämna bilen kvar medan du hämtar hjälp, sätt upp varningstriangeln på bilens tak så att den syns bättre. Själv syns du bättre om du bär reflexväst. Håll dig i närheten av bilen om du inte säkert vet att det finns hjälp på nära håll.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning - reflex och vinterdäck - när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana hindrar snöröjningen.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Anpassa din utrustning efter att det blir mörkare och halt genom att använda reflexer och broddar.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.
 • Genom att flytta taksnön mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gång- och cykelbanan.
 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.

Mer information om vintertrafik

Trafikverket
Krisinformation.se
Kollektivtrafik - SL
Vägtrafik efter område - Trafiken.nu
Flygtrafik - Swedavia

Problem med snöröjning

Privat bostad
Felanmälan

Kommunal fastighet
08-568 912 85

Problem med sophämtning vid kraftigt snöfall
08-519 333 00

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.