Vilda bin i Danderyd

Bin är en viktig förutsättning för biologisk mångfald. Tack vare att bin är feno­menala på att pollinera blommor så fyller de en viktig roll i våra ekosystem.

Viktig bisyssla i Danderyd

Hur står det då till med bipopulationen i Danderyd? Bra, till och med riktigt bra. Det visar den inventering som kommunen gjort. Av ca 200 arter av vilda bin som finns i mellansverige, hittades nära 100 arter i Danderyd. Sannolikt finns några fler då inventeringen är översiktlig.

Bin trivs bra i Danderyd

Varför trivs vilda bin så bra i Danderyd? Svaret är en kombination av åtgärder och förhållanden. I kommunen finns många trädgårdar med varierande växtlighet och skötsel, det är bra för vilda bin. Systemet med så kallad växelslåtter främjar och underlättar livet för vilda bin. Metoden innebär att vi slår hälften av ängsmark i juni och andra hälften i augusti, vilket bidrar till ökad tillgång på näring för arterna.

I vissa parker, t ex Kvarnparken, har vi installerat bi-hotell, vilket ytterligare gynnar mångfald och överlevnad.

Vilda bin älskar vägkanter! Här kan de hitta och bygga bohål och där finns gott om växter. Även här bidrar kommunens skötsel av dessa miljöer till att gynna vilda bin.

Långsiktig strategi för ökad biologisk mångfald

Sammanfattningsvis är detta inte en bisyssla som kommunen tar lätt på. Inventeringen visar att kommunens naturliga förutsättningar i kombination med de strategiska vägval som Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort främjar den biologiska mångfalden.

Ta del av inventeringen "Vilda bin i Danderyd".

 

Varför svärmar bin?

Svärmning beror på att bina vill föröka sig och sprida sig. De har kanske fått för dåligt med utrymme på sin gamla boplats. Då drar de upp en ny drottning och när hon är på väg att kläckas lämnar den gamla drottningen bikupan med hälften av bina. Svärmen brukar flyga iväg och sätta sig på en gren eller liknande föremål och kan sedan hämtas in av föreningen för att få ett nytt hem i en tom bikupa.

Kontakta Danderyd Täby biodlarförening om du ser en svärm i Danderyd.

Bikupor i Cedergrenska parken

Vill du se tambin finns det bikupor i Cedergrenska parken, Stocksund.

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2024-06-14