Studieekonomi

Du som går i gymnasiet kan få ekonomisk studiehjälp från staten tills du fyller 20 år. Den ekonomiska hjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Det finns också möjlighet att söka olika stipendier.

Om du inte är myndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare fram till månaden efter du fyller 18 år. Därefter betalas studiehjälpen ut direkt till dig.

Studiebidrag

Du som går i gymnasiet får ett studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) tills du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om förutsatt att du ska studera i Sverige.

CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig om du är myndig alternativt till dina vårdnadshavare inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg

Om studieorten ligger så långt bort från ditt hem att du som är gymnasieelev behöver bo där, kan du ansöka om inackorderingstillägg. Bidraget ges antingen av CSN eller av kommunen, beroende på om det är en kommunal gymnasieskola utanför Stockholms län eller om det är en fristående gymnasieskola eller folkhögskola som du ska till.

Kommunal skola utanför Stockholms län

Vid studier i kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola utanför Stockholms län betalar kommunen ut ett inackorderingstillägg, förutsatt att motsvarande utbildning inte finns inom Stockholms län. 

  • Bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Bidraget utgår under nio månader per läsår.
  • Bidraget utgår med 1/30 del av prisbasbeloppet (2018: 1510 kr).
  • Bidraget söks och beviljas läsårsvis.
  • Bidraget utbetalas till det konto som du anger.
  • Bidrag som har utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.

Beviljat bidrag utbetalas månadsvis till det angivna kontot, med start i slutet av september. Om du avbryter din skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress ska detta meddelas oss.

För att få kommunalt inackorderingstillägg måste du eller din vårdnadshavare fylla i vissa uppgifter som är nödvändiga för beslut och utbetalning av bidraget. Uppgifterna ska lämnas i början av varje läsår.

Fristående skola eller folkhögskola

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på studieorten, kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Stipendier

Länsstyrelserna en gemensam databas för stiftelser hos vilka du kan söka stipendier och bidrag till din utbildning. Hos företaget Studentum.se finns också tips på stipendier att söka.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Studentum.se

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.