Anställningsstöd

När du vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen. Anställer du exempelvis en person med en funktionsnedsättning kan lönebidrag hjälpa dig att genomföra anpassningar som behövs på arbetsplatsen.

Issam fick jobb som vaktmästare vid kommunledningskontoret.

Vi matchar rätt person för dig

Är du som företagare intresserad av att ta emot någon med anställningsstöd, kontakta kommunens arbetscoacher så matchar de dig med rätt person för just din verksamhet.

Arbetscoacher i Danderyds kommun

Nada Milutinovic, nada.milutinovic@danderyd.se 08-568 911 69

Mira Ernolf, mira.ernolf@danderyd.se 08-568 911 58

Gör skillnad som arbetsgivare

Har du möjlighet att erbjuda en nyanländ person praktik på din arbetsplats? Att bli inkluderad på arbetsmarknaden är ett viktigt steg för ökad integration i samhället och för individen att få referenser samt skapa de första kontakterna på den svenska arbetsmarknaden. Arbetscoacherna i Danderyds kommun söker ständigt nya samarbetspartners för att få till de bästa matchningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du göra stor skillnad och hjälpa en person närmare arbetsmarknaden samtidigt som du får en extra resurs.

Olika former av anställningsstöd

Introduktionsjobb

När du anställer någon som är nyanländ och som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Introduktionsjobb

Nystartsjobb

När du anställer personer som varit utan arbete en längre tid.

Nystartsjobb

Lönebidrag

När du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Lönebidrag

Yrkesintroduktion

När du anställer personer som saknar erfarenhet.

Yrkesintroduktion

Uppdaterad: 2023-02-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.