Grovavfall

Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som är för stort att läggas i det vanliga kärlet, till exempel möbler, skidor, barnvagnar och mattor.

Hushållen i kommunen kan lämna sitt grovavfall på flera platser men även få det hämtat hemmavid. Kommunen hämtar inte grovavfall från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.

Här kan du lämna ditt grovavfall

  • Vanlig och mobil återvinningscentral: Privatpersoner kan lämna sitt grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö. Små mängder grovavfall kan lämnas till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Återvinningscentraler

Hemmahämtning av ditt grovavfall

För enskilda hushåll

Grovavfall kan hämtas kostnadsfritt genom budning. Maximalt får 2 kubikmeter lämnas per tillfälle. Avfallet ska på hämtningsdagen stå vid fastighetsgräns om inget annat överenskommits.

För flerfamiljshus

Flerfamiljhus kan välja på abonnemang med 660 liters-kärl, 1 000 liters-kärl eller containers på 6 eller 8 kubikmeter. Valbara hämtningsintervall är 13, 26, 52 eller 104 gånger per år. Det finns även möjlighet att tillfälligt hyra en container på 10, 15 eller 20 kubikmeter i upp till två veckor.

Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten.

Vad kostar det?

Hämtning av grovavfall – taxa 2023

Hämtning hos hushåll (max 2 kubikmeter per tillfälle)

Avgift: 0 kr

Hämtning hos flerfamiljshus

Flerfamiljshus kan abonnera på grovavfallshämtning. Behållare ska vara placerad på en plats inom fastigheten i samråd med avfallshämtaren.

Hämtningsintervall 660 liter 1000 liter 6 kubikmeter 8 kubikmeter
13 gånger per år 2 430 kr 3 680 kr 14 150 kr 17 790 kr
26 gånger per år 4 200 kr 6 360 kr 25 870 kr 32 340 kr
52 gånger per år 8 250 kr 12 500 kr 51 750 kr 64 680 kr
104 gånger per år 16 500 kr 25 000 kr 103 500 kr 129 370 kr

 

Extra hämtning per kärl 450 kr
Extra hämtning per container 1 970 kr
Avgift per kbm, löst avfall (hämtas efter beställning) 450 kr
Hyra container per år 6 240 kr

 

Hämtning genom tillfälligt utställd container

Fastighetsinnehavare har möjlighet att tillfälligt hyra container för grovavfallshämtning i upp till två veckor. Vid beställning uppger avfallslämnaren var containern ska placeras och hur många dygn containern ska hyras. Om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska avfallslämnaren ombesörja och bekosta eventuella polistillstånd för placering av container på allmän mark.

Volym Hyra per dygn Utställning inklusive hämtning
10 kubikmeter 50 kr 2 750 kr
15 kubikmeter 70 kr 3 250 kr
20 kubikmeter 80 kr 4 000 kr

Kommunens kundtjänst för avfall hos Urbaser

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2023-02-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.