Grovavfall

Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som är för stort att läggas i det vanliga kärlet, till exempel möbler, skidor, barnvagnar och mattor. Förpackningar av porslin, som används till exempel till senap och ost, sorteras också som grovavfall.

Här kan du lämna ditt grovavfall:

Du kan lämna grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö.

SÖRAB:s återvinningscentraler

Du kan lämna små mängder grovavfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Större anläggningsarbete i trädgården räknas också till bygg- och rivningsavfall.

Det är inte kommunens ansvar att samla in omhänderta bygg- och rivningsavfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas som hushållsavfall (grovavfall) som kommunen har ansvar att ta hand om.

Bygg- och rivningsavfall

Vi kan hämta ditt grovavfall

Du vet väl om att vi kan hämta din gamla soffa, trasiga stol och utslitna säng hemma vid din tomt? Här hittar du information vilka tjänster som kommunen erbjuder.

Du bokar enkelt genom att ringa eller mejla kommunens kundtjänst för avfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, längst ner på sidan.

Om du bor i villa eller radhus

Du som bor i villa och radhus i kommunen kan buda hämtning av grovavfall.

  • Du betalar per hämtningstillfälle och volym.
  • Minsta volym som faktureras är 1 m3.
  • Om du budar hämtning av ditt grovavfall så kan du kostnadsfritt beställa hämtning av två säckar textilier.
  • Priserna för tjänsten hittar du i gällande avfallstaxa.

Att tänka på inför hämtning:

  • Placera grovavfallet vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-infart
  • Uppge mängden avfall som ska hämtas (Minsta volymen som faktureras är 1 m3).

Vad kostar det?

Hämtning av grovavfall (enfamiljshus). Taxa 2022

Avgift: 230 kr/tillfälle + 214 kr/m3 (minsta fakturerade mängd 1 m3)

Hämtning av grovavfall (flerfamiljshus)

Flera alternativ finns. Kontakta kundtjänst för att få veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

För BRF eller hyresfastighet

Flerfamiljshus kan både abonnera och buda hämtning av grovavfall. Med abonnemang menas att vi hämtar avfallet utifrån ett förvalt hämtningsintervall. Med budning menas att du ringer in till oss och vi hämtar då. Hämtning och budning kan beställas av en styrelse i BRF eller av hyresvärd. 

Bor du i lägenhet och vill få grovavfall hämtat? Kontakta din fastighetsägare eller hyresvärd.

  • Abonnemanget innebär att ni får en behållare eller container för grovavfallsinsamling.
  • Flerfamiljshus som abonnerar på hämtning av grovavfall har möjlighet att utan extra avgift få hämtning av elavfall som förvaras i behållare för elavfallsinsamling upp till 12 gånger per år.
  • I abonnemanget ingår även hämtning av textilier som förvaras i behållare avsedd för textilavfall upp till fyra gånger per år.

Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten och att avfallet förvaras i för ändamålet lämplig behållare.

Priserna varierar beroende på typ av abonnemangstyp. För information kontakta kommunens kundtjänst för avfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, längst ner på sidan.

För näringslivsverksamhet

Kommunen hämtar inte grovavfall från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.