Grovavfall

Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som är för stort att läggas i det vanliga kärlet, till exempel möbler, skidor, barnvagnar och mattor.

Hushållen i kommunen kan lämna sitt grovavfall på flera platser men även få det hämtat hemmavid. Kommunen hämtar inte grovavfall från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.

Här kan du lämna ditt grovavfall

  • Vanlig och mobil återvinningscentral: Privatpersoner kan lämna sitt grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö. Små mängder grovavfall kan lämnas till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Återvinningscentraler

Hemmahämtning av ditt grovavfall

För enskilda hushåll

Grovavfall kan hämtas kostnadsfritt genom budning. Maximalt får 2 kubikmeter lämnas per tillfälle. Avfallet ska på hämtningsdagen stå vid fastighetsgräns om inget annat överenskommits. Det finns ingen begränsning i hur många gånger du kan använda tjänsten.

För flerfamiljshus

Flerfamiljhus kan välja på abonnemang med 660 liters-kärl, 1 000 liters-kärl eller containers på 6 eller 8 kubikmeter. Valbara hämtningsintervall är 13, 26, 52 eller 104 gånger per år. Det finns även möjlighet att tillfälligt hyra en container på 10, 15 eller 20 kubikmeter i upp till två veckor.

Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten. Om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska fastighetsinnehavaren ombesörja och bekosta polistillstånd för placering av container på allmän mark.

Vad kostar det?

Hämtning av grovavfall – taxa 2024

Hämtning hos hushåll (max 2 kubikmeter per tillfälle)

Avgift: 0 kr

Hämtning hos flerfamiljshus

Flerfamiljshus kan abonnera på grovavfallshämtning. Behållare ska vara placerad på en plats inom fastigheten i samråd med avfallshämtaren.

Hämtningsintervall 660 liter 1000 liter 6 kubikmeter 8 kubikmeter
13 gånger per år 2 867 kr 4 342 kr 16 697 kr 20 992 kr
26 gånger per år 4 956 kr 7 505 kr 30 527 kr 38 161 kr
52 gånger per år 9 735 kr 14 750 kr 16 065 kr 76 322 kr
104 gånger per år 19 470 kr 29 500 kr 122 130 kr 152 657 kr

 

Extra hämtning per kärl 531 kr
Extra hämtning per container 2 325 kr
Avgift per kbm, löst avfall (hämtas efter beställning) 531 kr
Hyra container per år 7 363 kr


Hämtning genom tillfälligt utställd container

Fastighetsinnehavare har möjlighet att tillfälligt hyra container för grovavfallshämtning i upp till två veckor. Vid beställning uppger avfallslämnaren var containern ska placeras och hur många dygn containern ska hyras. Om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska avfallslämnaren ombesörja och bekosta eventuella polistillstånd för placering av container på allmän mark.

Volym Hyra per dygn Utställning inklusive hämtning
10 kubikmeter 59 kr 3 245 kr
15 kubikmeter 83 kr 3 835 kr
20 kubikmeter 94 kr 4 720 kr

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-05-08