Skyddade personuppgifter

Det är viktigt att kunna säkerställa att dina uppgifter förblir skyddade genom hela vår process. Detta kräver ett ansvar från såväl Miljö- och stadsbyggnadskontoret som dig som är sökande. Här förklarar vi vad som gäller.

Använd blankett, inte e-tjänst

Du som har skyddade personuppgifter bör inte använda dig av e-tjänsten när du gör en ansökan/anmälan. Istället råder vi dig att använda dig av våra blanketter som finns att hämta på vårt kontaktcenter i Mörby centrum.

Fyll i blanketterna som vanligt, men det är viktigt att du upplyser oss om att dina personuppgifter är skyddade genom att skriva det tydligt på blanketten.

Skicka in handlingarna per post eller lämna in över disk

Blanketten, tillsammans med de ritningar som erfordras kan skickas per post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd. Du kan också lämna handlingarna direkt över disk på vårt kontaktcenter i ett stängt kuvert adresserat till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Märk kuvertet "Skyddade personuppgifter".
Checklistor på handlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan

Kontakta kommunen om du har fler frågor

För ytterligare eller förtydligande information kan du alltid ta kontakt med oss via kommunens växel eller via tjänsten Kontakta kommunen. Där kan du antingen lämna din e-postadress eller ditt telefonnummer, så tar vi kontakt med dig. Om du använder dig av tjänsten Kontakta kommunen är det viktigt att du skriver att det gäller skyddade personuppgifter inför bygglov/anmälan i ärendebeskrivningen. Länken till Kontakta kommunen hittar du längst ned på sidan.

OBS! Det är enbart utvalda tjänsteman på miljö- och stadsbyggnadskontoret som får hantera skyddade personuppgifter. Därför kan det ta lite längre tid att få svar på dina frågor.

Viktigt att veta

  • Skulle ditt lov beviljas har vi som myndighet skyldighet att underrätta både dina grannar och fastighetsägaren, om det är någon annan än du.
    Vi skickar då ut ett följebrev, samt en kopia av beslutet till alla dessa. I beslutet kommer dock alla dina personuppgifter vara borttagna, så att det endast framgår vad lovet avser.

  • Fakturan skickas via vår fakturaavdelning, som säkerställer att fakturan kommer fram till dig utan att dina personuppgifter blir synliga för allmänheten.

  • Notera att vi endast kan se till att dina personuppgifter hanteras säkert hos miljö- och stadsbyggnadskontoret, samt att ditt ärende överlämnas på ett betryggande sätt till länsstyrelsen om ditt beslut skulle bli överklagat. Därifrån måste du själv kontrollera hur dina uppgifter hanteras i efterkommande instanser.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.