Bygg- och rivningsavfall

Fasta inventarier som till exempel kamin eller element, gips, sten och betong betraktas som bygg- och rivningsavfall.

Lagstiftning om utsortering

Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbete sorteras ut i minst sex fraktioner; trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Undantag och dispens

Det finns vissa undantag från kravet på utsortering. Det gäller exempelvis sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag. Om du inte omfattas av de generella undantagen men ändå bedömer att det inte är möjligt att sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna kan du ansöka om dispens. Det gör du hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tänk på att söka dispens i god tid. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Ansökan dispens sortering bygg- och rivningsavfall

Återbruk

Funderar du på att använda dig av begagnade byggmaterial i ett projekt eller har du kanske äldre byggprodukter i ditt hem som du vill veta mer om vad de innehåller innan du lämnar dem till återbruk? I så fall vill vi tipsa om Byggåterbruksguiden som tagits fram av Avfall Sverige och IVL.

Byggåterbruksguiden

Farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 började även en utökad anteckningsskyldighet gälla för alla verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta inkluderar även bygg- och rivningsarbeten. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att antecknade uppgifter om det farliga avfallet ska börja rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Återvinningscentral

Som privatperson kan du lämna sorterat bygg- och rivningsavfall utan kostnad till SÖRABs återvinningscentraler. I broschyren "Byggavfall" kan du läsa mer om villkoren och hur bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Observera att du inte kostnadsfritt kan lämna avfall om du kommer med en företagsbil.

Visst bygg- och rivningsavfall kan du även lämna till den mobila återvinningscentralen. Notera att det ska dock vara "bärbart avfall" på grund av kapacitetsbrist.

SÖRABs återvinningscentraler

Broschyr om bygg- och rivningsavfall

Lämna bygg- och rivningsavfall

Om du låter ett företag köra ditt avfall behöver företaget betala för avfallet i enlighet med SÖRABs prislista. Detsamma gäller om du som privatperson använder en företagsbil.

Hämtning hemma? 

Eftersom bygg- och rivningsavfall inte är en del av det kommunala ansvaret idag så har inte kommunen någon skyldighet att hämta detta hemma hos dig. Därav finns inte en sådan tjänst i dagsläget. Kommunen kommer dock att få insamlingsansvar för bygg- och rivningsavfall från och med 2023.

Om du vill få bygg- och rivningsavfall hämtat hemma hos dig är du välkommen att kontakta valfri entreprenör ute på marknaden. 

 

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-03-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.