Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i din bostad genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Ibland kan djur och insekter även sprida smitta.

Till ohyra räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med mera. Med skadedjur avses bland annat råttor, möss, sorkar, kråkor, kajor, måsar, trutar, vissa duvor samt vilda djur i närheten av våra bostäder, som rådjur, grävlingar och förvildade katter.

Skadedjur - Folkhälsomyndigheten

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig att sanera ohyra och skadedjur inom din fastighet. Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller styrelse.

I varje hyreshus ska det finnas information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Bor du i villa eller radhus ansvarar du själv för att hålla bostaden och tomten fri från skadedjur och ohyra. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Problem med råttor

Anledningen till att gnagarna ökar i antal och utgör ett allt större problem för oss människor kan ha flera orsaker som nedskräpning, bristande sophantering och klimatförändringar. Ett större bygge kan också påverka gnagarna, då deras ostörda bostadsutrymme påverkas och djuren tvingas söka sig till nya ställen.

Som privatperson finns det mycket du kan göra för att förebygga förekomsten av möss och råttor. Genom att minimera tillgången på mat och ställen att gömma sig på kan du minska risken att få problem med gnagare.

Tänk på att:

  • En kompost med hushållsavfall ska vara skadedjurssäker. Med det menas exempelvis att det inte ska vara lätt för råttor och möss att ta sig in i komposten. Glöm inte att botten ska vara tät eller ha ett ordentligt nät/galler.
  • Om man lägger ut mat till fåglar eller andra vilda djur, så lockar det även till sig ovälkomna skadedjur. Lägg därför aldrig mat på marken. Fåglar matas bäst med en fritt hängande foderautomat. Städa bort spill som blir på marken.
  • Ta reda på fallfrukt i trädgården.
  • Täta håligheter i grunden och förse ventiler med metallnät av rostfritt, koppar eller mässing (maskvidd högst 5 mm och trådtjocklek minst 0,7 mm).
  • Se till att gräset är kortklippt runt huset och plantera inte buskar och träd nära fasaden.

Råttor på privat mark

Har du problem med råttor på din fastighet så kontakta ditt försäkringsbolag. I vissa försäkringar ingår hjälp. Annars kan du kontakta ett företag som bekämpar skadedjur.

Råttor på kommunal mark

När det gäller råttor på kommunens mark är det kommunen som ansvarar för att sätta in åtgärder.

Gör en felanmälan här.

Vilda djur

Om du har problem med vilda djur som till exempel kråkor, kajor, måsar och duvor ska du i första hand ta kontakt med kommunens viltvårdare och få råd om vad du kan göra.

Viltvård och skyddsjakt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.