Förskola och skola

På de här sidorna får du information om Danderyds grundskolor, gymnasieskolor och om det stöd som barn och elever erbjuds i form av bland annat modersmålsundervisning och skolskjuts.

I Danderyds kommun finns både kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Verksamheterna håller hög kvalitet och skolelevernas meritvärden är bland de bästa i landet.

Uppdaterad: 2023-08-15

Relaterade nyheter

Skolutredning återremitterad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera ärendet ”uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter” - den så kallade skolutredningen - till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer att ske inför skolvalet 2024.

Kommun & politik Förskola & skola
Fasaden på Djursholms slott.

Kommunstyrelsen tar upp skolutredningen på måndag

Måndag den 27 november är ett ärende på kommunstyrelsens möte "Uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter". Kommunstyrelsen ska bedöma om nämnda uppdrag som kommunledningskontoret fick i våras är utfört.

Kommun & politik Förskola & skola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Relaterade nyheter

Skolutredning återremitterad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera ärendet ”uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter” - den så kallade skolutredningen - till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer att ske inför skolvalet 2024.

Kommun & politik Förskola & skola
Fasaden på Djursholms slott.

Kommunstyrelsen tar upp skolutredningen på måndag

Måndag den 27 november är ett ärende på kommunstyrelsens möte "Uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter". Kommunstyrelsen ska bedöma om nämnda uppdrag som kommunledningskontoret fick i våras är utfört.

Kommun & politik Förskola & skola