Dödsboanmälan och begravningskostnader

Förutsättningar för dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning.

En dödsboanmälan kan upprättas om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen.

Det är Socialnämnden i den kommun som avlidne var bosatt i som fattar beslut om att upprätta en dödsboanmälan.

Om den avlidne har fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Det görs en ekonomisk utredning, vilket innebär att underlag för de tillgångar som finns på dödsdagen och de kostnader som uppkommer i samband med begravning behöver lämnas in.

Viktigt att tänka på

Begär anstånd med att betala räkningar till dess att dödsboanmälan är upprättad.

Om den avlidne haft autogiro ska dessa omgående avslutas hos respektive bank och betalningsmottagare.

De tillgångar som finns i dödsboet, till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna.

När en anhörig dör (Skatteverkets webbplats)

Bouppteckning (Skatteverkets webbplats)

Kontakta kommunens dödsboutredare Karin Silverbratt för mer information.

karin.silverbratt@danderyd.se alternativt 08-568 911 61. 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att de inte kommer att räcka till att bekosta begravningen. Dödsboet har då möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader enligt kommunens gällande riktlinjer.

För mer information, kontakta kommunens mottagningsgrupp för försörjningsstöd helgfria vardagar kl. 13-14 via kontaktcenter 08-568 910 00.

Kontaktinformation

Dödsboutredare

Box 28, 182 11 Danderyd

Handläggare:

Karin Silverbratt tel 08-568 911 61

karin.silverbratt@danderyd.se

Uppdaterad: 2023-09-01