Dödsboanmälan och begravningskostnader

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, bör upprättas inom två månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverket.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar till dess utredningen om dödsboanmälan är klar. Finns autogiro ska dessa stoppas. Den avlidne ska ha vistats i kommunen vid dödsfallet.

Om den avlidne har fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

När en anhörig dör (Skatteverkets webbplats)

Bouppteckning (Skatteverkets webbplats)

Kontakta kommunens dödsboutredare Karin Silverbratt för mer information.

karin.silverbratt@danderyd.se alternativt 08-568 911 61. 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att de inte kommer att räcka till att bekosta begravningen. Dödsboet har då möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader enligt kommunens gällande riktlinjer.

För mer information, kontakta kommunens mottagningsgrupp för försörjningsstöd helgfria vardagar kl. 13-14 via kontaktcenter 08-568 910 00.

Dödsboutredare

Box 28, 182 11 Danderyd

Handläggare:

Karin Silverbratt tel 08-568 911 61

karin.silverbratt@danderyd.se

Uppdaterad: 2022-09-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.