SL:s skolbiljett

Danderyds kommun erbjuder skolskjuts med kollektivtrafik i större utsträckning än vad lagen kräver. Behovet av skolskjuts omprövas varje läsår. Du som går i årkurs 7-9 och är berörd får information om när och hur du får ditt SL-kort i god tid innan terminen startar.

Elever i åk 7-9

SL:s terminsbiljett delas ut utan ansökan till elever i årskurs 7–9, om dessa kriterier uppfylls:

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen. (Fribergaskolan, Mörbyskolan eller Viktor Rydbergs samskola.)
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 kilometer.

Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen får ett SL-kort automatiskt i samband med skolstart.

De som valt att gå i en skola utanför Danderyd beviljas inte SL-kort.

Elever i åk 7-9 med växelvis boende

Följande gäller för elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser:

  • Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas, även om en av föräldrarna bor närmare än fastställda avståndsregler.
  • Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmare skolan än fastställda avståndsregler, beviljas inte SL:s skolbiljett.

Ansökan om SL:s skolbiljett görs via e-tjänsten Ansökan om SL:s skolbiljett på grund av växelvis boende.

Elever i gymnasiet

För elever i gymnasieskolan beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år, om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven är studiestödsberättigad.
  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Det närmaste gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 6 km. (Danderyds kommun gör mätningen enligt en fastställd mätmetod.)
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg.

Ansökan om SL:s skolbiljett görs hos den gymnasieskolan eleven går på. Skolan kontaktar bildningsförvaltningen som ersätter kostnaden.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.