Villa och radhus

Bor du i villa eller i radhus i Danderyds kommun har du ett abonnemang för hämtning av avfall under kommunalt ansvar genom kommunen. Du kan välja mellan att sortera matavfall eller att lämna avfallet osorterat. Sorterar du så betalar du en lägre avgift för avfallshämtningen än om du inte sorterar. Dessutom skapar du miljönytta!

Abonnemang för din avfallshämtning

Abonnemang sorterat matavfall och restavfall

Du som fastighetsägare kan beställa ett matavfallsabonnemang vilket innebär att du sorterar matavfallet i påsar som läggs i ett separat kärl. Du betalar inget för sorteringsutrustningen. Ett alternativ är att du har egen hemkompost i din trädgård där du kan lägga ditt matavfall. Det senare kräver en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Det mest förmånliga abonnemanget prismässigt är om du sorterar matavfall och får hämtat sällan. Du kan välja mellan hämtning 13, 26, 39 eller 52 gånger per år. Ju mer sällan du får hämtat desto lägre avgift!

Matavfallssortering
Hemkompost

Abonnemang osorterat 

Abonnemanget innebär att du inte sorterar matavfall i kärl eller kompost utan lämnar restavfall och matavfall osorterat i ditt kärl för restavfall. Du betalar därför en högre avgift för din avfallshämtning än om du sorterar matavfall. Genom att välja att få hämtat mer sällan kan du dock dra ned dina kostnader för avfallshämtningen. Du kan välja mellan hämtning 26, 39 eller 52 gånger per år. Hämtning 26 är billigast och 52 är dyrast.

Detta hämtar vi – tilläggstjänster för avfallshämtning

Förutom hämtning av mat- och restavfall kan du beställa hämtning även av annat avfall till en kostnad i avfallstaxan. Detta kan vi hämta:

Detta hämtar vi inte (men kan lämnas på insamlingsplatser)

För beställningar och ändring av abonnemang

Du kan beställa och hantera de flesta avfallstjänster med hjälp av våra formulär.

Beställ och hantera avfallstjänster

Boende på Tranholmen?

Här kan du som bor på Tranholmen läsa mer om vad som gäller angående avfallshämtningen på ön.

Avfallshantering för dig som är bosatt på Tranholmen

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2023-02-01