Aktivitetsansvar

Kommunen har enligt skollagen ansvar för att hålla sig informerad om vad ungdomar mellan 16-19 år, som inte arbetar eller studerar, har för sysselsättning.

Kommunerna har sedan 1 januari 2015 ett lagstadgat krav på sig att se till att dessa ungdomar erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Detta kallas för kommunalt aktivitetsansvar.

Så länge som eleven går i gymnasieskolan omfattas denne inte av detta. Gymnasieskolan har också ett långtgående ansvar för att ge varje elev ett sådant stöd att han eller hon kan genomföra sina studier.

Förutom att erbjuda eleverna gymnasieutbildning kan stödinsatser även lämnas av socialtjänsten eller arbetsmarknadsmyndigheterna.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.