Aktivitetsansvar

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt lag har ansvar att ta kontakt med och erbjuda individuellt stöd till dig som är under 20 år och som av olika anledningar inte går på gymnasiet.

Vem berörs av aktivitetsansvaret?

KAA omfattar folkbokförda ungdomar från 16 år fram till dagen de fyller 20 år som:

  • har gått ut grundskolan eller anpassad grundskola (grundsärskolan), eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt
  • aldrig påbörjat gymnasiet
  • har avbrutit sina gymnasiestudier
  • har läst klart gymnasiet, anpassade gymnasiet eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en fullständig gymnasie- eller yrkesexamen. För att din utbildning ska vara fullföljd måste du ha ett examensbevis.

Så här arbetar vi för att hjälpa dig

Inom KAA arbetar vi uppsökande vilket betyder att vi tar kontakt med dig som inte är inskriven på en gymnasieskola för att fråga dig om din nuvarande sysselsättning och för att berätta vad vi kan hjälpa till med.

Detta gör vi genom att skicka brev till, ringa och skicka sms till dig och dina föräldrar. Ibland kommer vi även hem till dig. Vi gör detta för att det är  viktigt att alla unga får veta vilken hjälp de har rätt att få.

Vårt stöd är frivilligt. Om du inte vill ha stöd behöver vi veta det! Oavsett vad du har för sysselsättning och även om du inte är i behöv av stöd just nu är det viktigt att vi får kännedom om det, sa att vi kan registrera korrekta uppgifter.

Det kan också hända att vi kontaktar dig trots att du studerar. Det kan till exempelvis bero på att du studerar utomlands, går på riksinternat eller på en friskola utanför Stockholmsregionen. Då behöver vi bara få kännedom om det.

Funderar du på att avbryta dina studier? Givetvis kan du eller dina föräldrar eller vårdnadshavare också ta första steget till en kontakt med oss. Vi kan kanske hjälpa till med att hitta en lösning på din nuvarande skola och berätta om de alternativ som finns, innan du eventuellt avslutar dina nuvarande studier.

Gymnasieexamen – vägen till jobb - information från Arbetsförmedlingen

Det här stödet kan du få

Genom KAA kan du bland annat få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • ansökningar till introduktionsprogram, gymnasieskola, folkhögskola eller vuxenutbildning
  • att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden
  • motiverande och coachande samtal
  • att ta kontakt med myndigheter eller andra stödverksamheter du kan ha behov av
  • att hitta en praktikplats

Inom KAA arbetar en studie- och yrkesvägledare samt en handläggare, de har tillsammans mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar, motiverande och coachande samtal och har kunskap om bland annat neuropsykiatriska funktionsvariationer och LSS.

Alla aktiviteter som erbjuds inom KAA är frivilliga. Det utgår ingen ersättning eller bidrag. Elever som studerar kan eventuellt erhålla bidrag via CSN. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Studiestöd - CSN.se

Hör gärna av dig!

Om du tycker att det vore bra att få lite stöttning från oss, bokar vi in en tid för ett första möte för att ta reda på hur vi kan hjälpa just dig. Steg 1 är då att du anmäler detta via vår e-tjänst Aktivitetsansvar - vad gör du idag?. Du får självklart bjuda med en förälder eller någon annan person som är viktig för dig om du vill.

Om du efter vårt första möte känner att du vill fortsätta att träffats påbörjar vi ett arbete med att tillsammans med dig se över din situation och rita upp möjliga vägar framåt.

För dig som arbetar i gymnasieskolan

För dig som vill anmäla en elevs studieavbrott från gymnasieskolan, använd blanketten Anmälan om studieavbrott till hemkommunen. Fyll i den och skicka den sedan till bildningsförvaltningen.

Anmälan om studieavbrott till hemkommunen

bildningsforvaltningen@danderyd.se

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen - KAA

Gunilla Campbell, handläggare

gunilla.campbell@danderyd.se

08-568 910 81

Ylva Hedberg, studie- och yrkesvägledare

ylva.hedberg@danderyd.se

08-568 913 98

Uppdaterad: 2023-04-19