Samsöparken

Parken är en del av strandpromenaden genom sitt utlopp i Samsöviken med sin nya kajpromenad, men tangerar även det populära promenadstråket banvallen som går längst in vid Djurshoms centrum och fortsätter mot Stocksund i söder respektive Svalnäs i norrgående riktning.

Samsöparken har utsikt över Samsöviken

Här finns stora öppna gräsytor med uppvuxna träd. Gräsytan har en fantastisk vårflora som blommar överdådigt under mars och april, vitsippor, scilla, nunneört, svalört, porslinshyacint och vårlök är några arter som byggt upp sina bestånd under lång tid i parken.

I och med detaljplanearbetet för Djursholms torg och omkringliggande fastigheter så kommer parken de kommande åren få en lätt upprustning med utveckling av växtmaterial, trädplantering, möbler och utökning av funktioner.

Uppdaterad: 2023-12-18