Gatubelysning

Danderyds kommun ansvarar för belysningen på de flesta av de större vägarna i kommunen.

Gatubelysningen i kommunen består av nära 10 000 ljuspunkter. Danderyd är en av få kommuner i landet som gått över helt till LED när det gäller gatubelysning.

Skiftet är ett steg i ledet för att öka trafiksäkerheten, minska energiförbrukningen och sänka driftkostnaderna för kommunen. LED-lamporna håller ett antal år; de lyser ungefär 100 000 timmar längre än de gamla lamporna.

Så förbättrar kommunen gatubelysningen

Under 2018 byttes systemet som tänder och släcker gatubelysningen i hela kommunen. Gatubelysningen styrs nu via ett hundratal individuella centraler runt om i kommunen.

Varje central är utrustad med en ljussensor som automatiskt känner av hur ljust det är på platsen och tänder och släcker belysningen. Vid platser med mycket rörelse t ex Mörby centrum är belysning tänd något längre.

Under de närmaste åren fortsätter det löpandet bytet av belysningskabel i kommunen, med särskilt fokus på Djursholm där systemet är äldst.

Vanliga frågor och svar

I vissa delar av kommunen är belysningskablarna gamla och känsliga för väta och fukt i marken. Det orsakar driftstörningar och därför kan belysningen slås ut. Problemet fasas ut i takt med att belysningskablarna löpande byts ut.

På det stora hela har Danderyds kommun har ett lågt antal driftstörningar till de 10 000 ljuspunkter som gatubelysningen består av.

Trasiga lampor kan du felanmäla via vår e-tjänst. Anmäl gärna en adress/gata per felanmälan. Felanmälda trasiga lampor i gatubelysningen byts inom två veckor. Vid tre eller flera trasiga ljuskällor i rad åtgärdas felet snabbare.

Felanmälan

Journummer vid fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom:

08- 568 912 03 eller 08-732 57 13

Belysning på perronger felanmäls till Storstockholms Lokaltrafik, SL: 08-600 10 00.

Vid felanmälan av gatubelysning åtgärdas din felanmälan olika snabbt beroende på hur allvarligt det är:

Omedelbar åtgärd

  • Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom
  • Fel på helt centralområde

Åtgärder som påbörjas tre vardagar efter anmälan

  • Gruppfel och mörk gata
  • Defekt belysning vägkorsning
  • Defekt belysning övergångsställe
  • Defekt belysning tunnel

För övriga anmälda fel ska åtgärd påbörjas inom 15 arbetsdagar.

Gatubelysningen tänds ungefär en timme före solnedgång och en timme efter soluppgång.

Vi behöver ibland tända gatubelysningsnätet dagtid för att göra underhållsarbete. Det kan vara att vi felsöker en del av gatubelysningen, riktar om lampor så att de inte bländar eller gör ronderingar för att se att allt fungerar. Ibland är ytorna som tänds så pass stora att du inte ser belysningsteknikern i närheten.

Det är inte möjligt för företag eller privatpersoner att ansöka om flytt av tele- eller belysningsstolpar, trafiksignaler eller tele- och elskåp i kommunen.

Kommunen flyttar enbart stolpar och skåp i samband med egna arbeten.

Vem ansvarar för vad

  • Trafikverket ansvarar för belysningen på E18 och Edsbergsvägen
  • SL ansvarar för belysning runt perronger och i busskurer
  • Vägföreningar (enskild väghållare) ansvarar för belysningen på de enskilda vägarna som finns i alla kommundelar.
  • Kommunen har avtal om drift och underhåll med Bogfelts

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.