Sandsopning i Danderyd

Varje vår ser Danderyds kommun till att sand tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen. Sopning utförs av kommunens entreprenör med start i mars eller april beroende på väderlek. Sopningen ska vara slutförd senast 1 maj.

Aktuell status för sandsopning hittar du i kommunens kalender för driftinformation.

Driftinformation och planerat underhåll

Var sopas det först?

Renhållningen är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under nätter, kvällar och helger.

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser först. Så här ser prioriteringen ut för närvarande:

Buss- och centrumanläggningar

 • Mörby centrum
 • Djursholms centrum
 • Nora torg
 • Mörby hållplats
 • Danderydsterminalen
 • Svalnäs allé, gästhemmet

Kommunala fastigheter t ex förskolor, skolor och äldreboenden

 • Angöringsytor

Prioriterade vägar

 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Huvudvägar

Turordning för sandsopning 2021

Turordningen för hur kommundelarna sopas roterar för varje år. Vi har tidigare haft fel information om ordningen för 2021 på webben.

Korrekt turordning för 2021 är:

 • Djursholm
 • Enebyberg
 • Stocksund
 • Västra Danderyd

Att tänka på

 • Sopa inte ut grenar och löv i gatan
  Det fastnar i sopmaskinen och skapar problem och onödiga avbrott.

 • Se till att inte sopa ut grus när vi redan sopat klart
  Tack för att du inte sopar ut sand och grus från din tomt när gatan redan är sopad. På så sätt kan vi slippa onödiga kostnader för att sopa i kommunen.

Vanliga frågor & svar

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin sopning.

Gör en felanmälan om du ser gator och trottoarer som inte blivit sopade efter 1 maj:

Felanmälan

Arbetet med att sopa upp sand och grus pågår ofta under nätter, kvällar och helger. Anledningen är att det är mindre trafik vid dessa tidpunkter och arbetet kan på så sätt utföras under en kortare period.

Till exempel kan vi sopa en hel gata i ett svep och på så sätt undvika att föra oväsen vid två skilda tillfällen.

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-03-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.