Sandsopning i Danderyd

Varje vår ser Danderyds kommun till att sand tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen.

Var sopas det först?

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser först. Så här ser prioriteringen ut för närvarande:

Buss- och centrumanläggningar

  • Mörby centrum
  • Djursholms centrum
  • Nora torg
  • Mörby hållplats
  • Danderydsterminalen
  • Svalnäs allé, gästhemmet

Kommunala fastigheter t ex förskolor, skolor och äldreboenden

  • Angöringsytor

Prioriterade vägar

  • Bussvägar
  • Gång- och cykelvägar
  • Huvudvägar

Ordningen för hur kommundelarna sopas ändras varje år. För 2019 gäller ordningen: Stocksund, Västra Danderyd, Djursholm och Enebyberg.

Vanliga frågor & svar

När sopas min gata?

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Hur planeras sandsopningen?

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Vad gäller på de olika torgen i Danderyd?

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin sopning.

Kan vår samfällighet/bostadsrättsförening betala för att kommunen ber entreprenören att ta även vår gatbit?

Nej, kommunen har inte möjlighet att ingå avtal på detta sätt.

Hur anmäler jag att min gata är glömd?

Felanmäl utebliven sandsopning på:

Felanmälan

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.