Sandsopning i Danderyd

Varje vår ser Danderyds kommun till att sand tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen. Sopning utförs av kommunens entreprenör med start i mars eller april beroende på väderlek.

Var sopas det först?

Turordningen för hur kommundelarna sopas roterar för varje år. Årets turordning och aktuell status för sandsopning hittar du i kommunens kalender för driftinformation:

Aktuell status för sandsopning - danderyd.se/driftinformation

Arbetet pågår ofta under nätter, kvällar och helger. Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser först. Så här ser prioriteringen ut:

Buss- och centrumanläggningar

 • Mörby centrum
 • Djursholms centrum
 • Nora torg
 • Mörby hållplats
 • Danderydsterminalen
 • Svalnäs allé, gästhemmet

Kommunala fastigheter t ex förskolor, skolor och äldreboenden

 • Angöringsytor

Prioriterade vägar

 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Huvudvägar

Att tänka på

 • Sopa inte ut grenar och löv i gatan
  Det fastnar i sopmaskinen och skapar problem och onödiga avbrott.
 • Som fastighetsägare har du ansvar för borttransport av din egen sandningssand 
  Det är inte tillåtet att sopa ut egen sand i gatan.
 • Tack för att du inte sopar ut sand och grus från din tomt efter att gatan redan är sopad 
  På så sätt kan vi slippa onödiga kostnader för att sopa i kommunen.
 • Sandsopningen sker i två omgångar, där "finputsen" vanligtvis sker några dagar efter den första sopningen.
 • Ser du gator som inte är sopade, vänta gärna med att felanmäla.

Vanliga frågor & svar

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin sopning.

Du skickar enkelt din felanmälan via kommunens e-tjänst.

Kom ihåg att vänta med att skicka din felanmälan till dess att arbetet är slutfört. Här kan se vad som gäller för årets säsong:

Aktuell driftinformation - När sopas gatorna i kommunen?

Felanmälan

Arbetet med att sopa upp sand och grus pågår ofta under nätter, kvällar och helger. Anledningen är att det är mindre trafik vid dessa tidpunkter och arbetet kan på så sätt utföras under en kortare period.

Till exempel kan vi sopa en hel gata i ett svep och på så sätt undvika att föra oväsen vid två skilda tillfällen.

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.