Språkcafé

I Danderyds kommun finns tre språkcaféer för nyanlända: på Danderyds bibliotek i Mörby centrum, på mötesplatsen i Kevingehuset och på Träffpunkten Enebyberg i kyrkans regi. 

Två kvinnor och en man sitter vid bord i biblioteket i Mörby centrum och är glada

Språkcafé på Danderyds bibliotek

Alla tisdagar från 3 maj till 14 juni, kl 17-18 på biblioteket i Mörby centrum. Välkommen att träna svenska med oss!

Språkcaféerna leds av volontärer från Röda Korset och En utsträckt hand. Vi bjuder på kaffe och te.

Språkcafé på Mötesplatsen

Mötesplatsen i Kevingehuset, Edsviksvägen 1d är öppet 17-19 på torsdagar

Volontärer från En utsträckt hand och Röda korset är på plats. 

Språkcafé på Träffpunkten Enebyberg

Torsdagar kl. 12-14.30

Kyrkan i Enebyberg har haft igång språkcaféet i 10 år och utvecklat en varm och trevlig plats där nyanlända både kan få vänner och hjälp med det svenska språket och läxläsning. 

Där finns en blandning av före detta lärare i olika ämnen och människor i andra professioner. Det finns stora möjligheter att få djupare insikter i hur olika delar av arbete och näringsliv fungerar i Sverige. 

Vill du bli volontär på ett språkcafé?

Anmäl dig till kommunens samarbetspartners Röda korset eller En utsträckt hand Täby Danderyd som bemannar språkcaféerna på Mötesplatsen och biblioteket. Kontakta kyrkan i Enebyberg om du vill bli volontär vid Träffpunkt Enebyberg.

Vi söker speciellt dig som har pedagogisk erfarenhet eller är lärare i svenska.

stocksund@redcross.se

www.enutstrackthand.se/volontaer

Uppdaterad: 2022-12-27