Ekonomi, försörjningsstöd

Om du har ekonomiska bekymmer och svårt att klara din egen och din familjs försörjning, kan du få olika former av stöd och hjälp via socialtjänsten.

Det kan handla om ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Du kan eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det idag kallas. Kanske är du arbetssökande och behöver stöd och vägledning för att åter komma in på arbetsmarknaden.

För barn och ungdomar under 18 år, eller som fortfarande går i gymnasiet och är under 21 år, har föräldrarna försörjningsplikt.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd
Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Försörjningsstöd
08-568 910 00

Telefontid: måndag-fredag 13-14

Uppdaterad: 2023-11-09