Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) syftar till att utveckla dig som student till kompetent lärare. VFU är den praktiska delen i din utbildning.

Uppskattat välkomnande

Ungefär 160 studenter gör sin praktik här i Danderyd under ett läsår. Att se till att de känner sig välkomna och får en fin introduktion hit till Danderyd är viktigt. Vi vet att det är uppskattat! Studenterna utbildar sig till lärare eller förskollärare vid något av de sju lärosäten som Danderyd har ett samverkansavtal med, bland dessa finns flera av Stockholms lärosäten.

Bra lärare ger bra resultat

Lärarstudenter är en viktig målgrupp för Danderyd som ju siktar mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Därför ingår vi som klusterkommun i Stockholms universitets nätverk vilket innebär att vi är prioriterade vid utplacering av nya studenters VFU-perioder. Duktiga lärare är avgörande för ett fungerande samhälle. Att studieresultaten är höga bland Danderyds elever känner de flesta till.

Danderyds kommuns VFU-samarbete

De lärosäten som Danderyds kommun har ett VFU-samarbete med är Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga Musikhögskolan (KMH), Konstfack, Södertörns högskola, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt Dans- och Cirkushögskolan.

Det är kommunens handledare i samarbete med högskolornas kursledare som ansvarar för din VFU. Kursperioderna är olika långa och genomförs med förväntade studieresultat och bedöms.

VFU-placering

Du får information om din placering på praktikplats och kontaktuppgifter till din handledare via VFU-portalen.

VFU-portalen

VFU-arbetet i kommunen följer en upprättad handlingsplan. Som stöd i arbetet har vi en checklista för dig som student samt våra riktlinjer för VFU i Danderyd.

Mer information om din VFU finns att läsa på respektive lärosätes hemsida.

Relaterade dokument

Handbok för VFU i Danderyds kommun

Sekretessförbindelse

Bildningsförvaltningen

Verksamhetsutvecklare
Helena Resele Tidén
08-568 913 92

Helena.ReseleTiden@danderyd.se

 

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.