Dricksvatten i Danderyd

Danderyds dricksvatten levereras av kommunalförbundet Norrvatten. Det ställs höga krav på vattnets kvalitet och kontroller utförs kontinuerligt både vid Görvälnverket och på ledningsnätet.

Får endast användas av VA-enheten

Vattnets hårdhet

Dricksvattnet i Danderyd är medelhårt på gränsen till mjukt, 5-6 dH (tyska hårdhetsgrader). När du diskar eller tvättar ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Överdosering ger sämre tvätt- och diskeffekt.

Vattnets pH-värde

Vattnets pH värde är svagt basiskt, cirka 8 pH-enheter. Detta innebär att vattnet är minimalt korrosivt mot koppar och andra material.

PFAS

PFAS, även kallade högflourerade ämnen, är ett allt större problem i vår miljö och vårt dricksvatten. 
Information om PFAS - Norrvatten.se

Klagomål om vattnet

Har du anmärkningar på dricksvattnets lukt, färg eller smak ringer du till kommunens driftentreprenör Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Mer information

Norrvatten - information om dricksvatten

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-17