Dispens för tunga transporter

Transporter som är längre, tyngre eller bredare än vad trafikbestämmelserna medger behöver söka dispens för att få köra i kommunen.

Det är Danderyds kommun som tar emot ansökan och prövar undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller transporter som sker inom kommunen.

Undantag får tillåtas av kommunen om transporten behövs av särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan stor olägenhet.

Vad gäller?

På trafikverket.se kan du läsa mer om när du behöver söka dispens och vad som gäller enligt trafikförordningen.

Transportdispens – trafikverket.se

Ansök om dispens för tung transport

  • Fyll i blanketten och mejla eller skicka in den till kommunen.
  • Normal handläggningstid är cirka fem arbetsdagar. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara längre.
  • Tänk på att en ofullständigt ifylld ansökan tar längre tid att handlägga.
Uppdaterad: 2023-12-19