Försök inte lura mig - en kurs i att förhindra bedrägerier

"Försök inte lura mig" är en utbildning och ett informationspaket som riktar sig till äldre medborgare men som egentligen funkar lika bra för alla som är intresserade. Det handlar om vad man själv kan göra för att undvika att bli utsatt för bedrägeribrott. Utbildningen arrangeras av Danderyds kommun i samarbete med polisen och volontärer.

Vill du delta i utbildningen?

Skicka en intresseanmälan

Observera att detta är en intresseanmälan och att kursen kräver ett minimiantal för att den ska genomföras.

Mer information

På polisens hemsida kan du läsa mer. Du kan också ladda ned materialet för att utbilda dig själv eller någon anhörig som vill veta mer.

polisen.se

Tidigare utbildningar i Danderyds kommun

Danderyds kommun har med hjälp av volontärer utbildat många pensionärer under åren. Det har skett på olika sätt. Ibland i studiecirklar (3 träffar) och ibland som föreläsningar (1 träff). Förarna av grannsamverkansbilarna har också använt materialet för att öka sin kunskap om bedrägeribrott.

Om utbildningen, materialet och användningsområden

”Försök inte lura mig” är ett mötespaket för aktiva möten som tagits fram av polisen tillsammans med Brottsofferjouren, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

Syftet med mötena är att öka medvetenheten om bedrägeribrott där främst äldre drabbas. Man får tips om vilka varningssignaler och situationer man ska vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig.

Utbildningen är främst framtagen för att användas vid fysiska möten mellan äldre där materialet skapar förutsättningar för samtal och praktiska övningar. Att kunna diskutera, dela erfarenheter och känna samhörighet, kan minska känslan av oro och skam för att bli utsatt för brott. Mötena genomförs i samverkan med polisen, kommunen och volontärer.

Materialet kan användas av anhöriga eller de som arbetar med äldre för att upplysa om olika risker i hemmet, på stan och på nätet. Har man inte möjlighet att delta i möten så kan man använda det skriftliga materialet som innehåller viktig information om bedrägerier och goda råd från polisen.

Uppdaterad: 2022-03-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.