Frågor och svar angående modersmål

Här kan du som är vårdnadshavare hitta svar på några vanliga frågor om modersmålsundervisningen i Danderyds kommun.

När får mitt barn börja läsa modersmål och delta i undervisningen? 

Efter att ni har skickat in ansökan till enheten för flerspråkighet, så är det några olika steg som behöver ske innan ert barn kan få börja läsa modersmål. 

  1. Modersmålsläraren bokar in ett första samtal med dig och barnet. Under första samtalet pratar ni om vilken roll modersmålet har i er familj, vilka förkunskaper barnet har i språket och vad modersmålsundervisning innebär.
  2. Läraren sammanställer underlaget. Underlaget kommer sedan användas av rektor för att fatta beslut om eleven har rätt att läsa modersmål. Det är endast rektor som kan fatta beslut om modersmålsundervisningen.
  3. Beslutet skickas till enheten för flerspråkighet. Eleven placeras i sin undervisningsgrupp. Familjen får besked från enheten för flerspråkighet när första lektionstillfället kommer att ske.
  4. Nya elever startar sin undervisning senast en månad efter skolstarten i augusti eller i samband med terminsstart. Detta möjliggör bra planering och förberedelse för elever och undervisande lärare. Undantag görs endast i dialog med undervisande lärare och enhetschef.  

Observera att ingen elev får påbörja modersmålsundervisningen innan det finns ett formellt beslut underskrivet av rektor och eleven finns uppsatt på elevlistan och undervisningen syns på eleven schema. Har du ytterligare frågor kontakta enheten för flerspråkighet eller ditt barns rektor. 

När kan mitt barn börja läsa modersmål?

I Danderyds kommun erbjuds eleverna möjligheten att läsa modersmål från årskurs 1 till årskurs 9. Eleverna kan påbörja sin modersmålsundervisning under hela sin skoltid i grundskolan, men för att lättare möjliggöra att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen och nå målen, så är i regel det bästa att eleverna börja läsa så tidigt som möjligt.

Vad kan jag som förälder göra för att hjälpa mitt barn?

För att utvecklas i sitt språk så behöver eleverna dagligen få möjlighet att använda och träna sitt modersmål i många olika sammanhang. Precis som eleverna varje dag tränas i svenska språket i skolan och andra dagliga sammanhang.

Det betyder att du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att till exempel prata modersmålet vid måltider, läsa sagor och titta på filmer och spela spel där språket tränas. Att skriva korta meddelande till barnen på modersmålet kan också vara ett sätt att träna dem i vardagen. Skapa gärna möjligheter att kommunicera med andra som pratar modersmålet, både i och utanför Sverige.  

Fråga gärna modersmålsläraren om bra tips på böcker eller andra aktiviteter. Har ni svårt att motivera barnet hemma så rådfråga gärna läraren eller andra föräldrar med flera språk hemma hur de gör. Under olika perioder i barnens utveckling kommer barnen med största sannolikhet tycka att det är jobbigt att läsa ett ämne till när andra kompisar gör andra saker. Det är väldigt naturligt men många elever utrycker när de går på högstadiet och gymnasiet hur mycket de uppskattar att ha ett språk till. 

Hur sker undervisningen?

Undervisningen sker i klassrum på respektive skola med anställd lärare med goda språkkunskaper i språket utifrån svenska läroplan och enligt svenska skollag. Grupperna är i regel aldrig fler än 15 elever och eleverna är indelade i åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9. 

Kursplanen har högt ställda mål i ämnet modersmål och vi har skickliga lärare som aktivt arbetar med att ha en undervisning där eleverna får träna på alla moment för att nå målen. Men för att eleverna ska ha en möjlighet att nå målen förutsätts också eleverna att aktivt använda sitt modersmål varje dag för att ha en möjlighet att nå målen.  

Varje lärare ansvarar för att undervisningen följer kursplanen och har en planering som möjliggör att eleverna får träna på alla moment i kursplanen. Undervisningen är kostnadsfri precis som övriga skola. Har du frågor gällande innehållet i undervisningen så kontakta ditt barns lärare.

Vem har ansvar för mitt barn när det är på väg från sin ordinarie skola till modersmålsundervisningen på en annan skola? 

Rektor vid ditt barns skola har tillsynsansvar för ditt barn under den tid barnet vistas där. Modersmålsundervisningen är en del av undervisningen, som vilket ämne som helst. Det innebär att skolans rektors tillsynsansvar gäller såväl under modersmålsundervisningen som under den tid då eleven tar sig dit.

Erbjuds skolskjuts till modersmålsundervisningen? 

Nej, Danderyds kommun erbjuder ingen extra skolskjuts för de elever som läser modersmål. För de yngre barnen innebär det att du som vårdnadshavare kan behöva följa ditt barn till sin undervisning. För att underlätta för detta har vi valt att lägga undervisningen för de yngre barnen senare på eftermiddagen då vi tänker att många vårdnadshavare har arbetat klart för dagen.

Elever som inte kan gå eller cykla, samåka eller få skjuts har möjlighet att ansöka om SL-reskassa för modersmålslektionerna. Ansökan görs via mejl till Enheten för flerspråkighet.

enh.flersprakighet@danderyd.se

Mitt barns ordinarie schema gör att det inte hinner till modersmålsundervisningen, vad gör jag?

Det är naturligtvis olyckligt. Skolorna försöker göra det bästa för varje elev. Kontakta gärna rektorn vid ditt barns ordinarie skola för att reda ut om det finns möjligheter till justeringar. Kvarstår problemet kontakta enhetschefen på enheten för flerspråkighet.

Hur kontaktar jag den skola som modersmålsundervisningen hålls på om jag behöver?

Då undervisningen ligger sent på eftermiddagen, finns det inte möjlighet att kontakta skolan direkt.

Lärarna nås via lärplattformen Vklass (för vårdnadshavare med barn i kommunal skola) eller via sin arbetsmejl på fornamn.efternamn@danderyd.se.

Observera! Som vårdnadshavare bör du vara uppmärksam på att enheten för flerspråkighet har rätt kontaktuppgifter till dig.

Vid akuta händelser i samband med modersmålsundervisningen kan du kontakta enheten för flerspråkighet 08-568 915 39 eller 08-568 910 91 

Närvaro och frånvaro från lektionerna? 

Eftersom det endast är modersmålsundervisning en gång i veckan och på en annan skola än elevens ordinarie skola, så är det extra viktigt att meddela eventuell frånvaro från lektionen i god tid och enligt samma system som den övriga skolan.

Vårdnadshavaren är ansvarig för att senast 12.00 meddela om barnet är frånvarande från modersmålslektionen via Vklass. Om eleven går på en fristående skola, så skickar vårdnadshavaren ett mejl till berörd lärare. 

Närvaro och frånvaro rapporteras precis som alla andra lektioner, via Vklass, direkt i samband med lektionen. Om en elev inte kommer till lektionen så kontaktas vårdnadshavaren av läraren eller någon annan på enheten för flerspråkighet.

När börjar och slutar modersmålsundervisningen i Danderyds kommun? 

Modersmålsundervisningen börjar i regel en vecka efter ordinarie skolans start och slutar en vecka före. Om en enskild skola har studiedag eller annan aktivitet så sker modersmålsundervisningen enligt schema, om inte annat har meddelats.

Inställda lektioner och möjligheter till vikarie?

Om en modersmålslärare är frånvarande, så meddelas detta i första hand via Vklass till vårdnadshavarna i berörda elevgrupper så snart som möjligt under förmiddagen. För eleverna i årskurs 4–9 så skickas också ett meddelande till dem. För elever på fristående skolor, skickas information via mejl till vårdnadshavare och till expeditionen på elevens hemskola.  

Att hitta vikarie till skolan är generellt svårt och även i ämnet modersmål. I den mån vi har möjlighet att få tag på bra vikarier i ett specifikt modersmål, så försöker vi göra det.  

På samma sätt som vi inte har några tagit igen tillfällen för elever som varit frånvarande så har vi inte heller möjlighet att ordna extra tillfällen för att lektioner blivit inställda. Uppstår en situation där vi har många lektioner som blivit inställd så har vi en dialog med berörd lärare kring hur vi kan säkerställa att eleverna får den undervisning som de har rätt till.

Uppsägning av undervisning i ämnet modersmål

Modersmålsundervisning är en möjlighet som erbjuds eleverna i svensk skola. Om en elev eller vårdnadshavare inte längre vill att eleven ska läsa modersmål, så måste platsen sägas upp skriftligt via e-tjänst. På samma sätt som båda vårdnadshavarna måste godkänna en ansökan om att läsa modersmål så måste också båda vårdnadshavarna säga upp platsen. 
Eleven finns kvar på listan och rapporteras som frånvarande till dess att en uppsägning har inkommit.

Kan man ha en ”paus” från undervisningen?

Precis som elever i den obligatoriska skolan inte kan ta ledigt från studierna så gäller detta i grunden även för modersmålsundervisningen. Om man under en termin av särskilda skäl, till exempel sjukdom eller krockar med schemat, önskar att ha ett avbrott från modersmålsundervisningen så måste detta meddelas till enheten för flerspråkighet. Inför kommande termin behöver man sedan meddela enheten att man önskar återuppta sina studier. Enheten för flerspråkighet stämmer av möjligheterna att eleven kan ansluta till sin tidigare undervisningsgrupp i dialog med undervisande lärare och placerar eleven på listan.

Om eleven är borta från undervisningen ett läsår, måste vårdnadshavarna skicka in en ny ansökan om modersmålsundervisning och beslut av rektor måste fattas i enlighet med rutinerna.

Vad gäller för minoritetsspråk?

I Sverige så definieras vilka språk som är minoritetsspråk enligt lag. I nuläget gäller det finska, meänkieli, romani chib, jiddisch, samiska.  

För elever som har en familj med bakgrund i dessa språk, gäller särskilda regler för elevens rätt att läsa modersmål. Det behöver inte finnas fem elever i kommunen utan det räcker med att en elev önskar läsa modersmål för att kommunen ska undersöka möjligheterna att ordna det. Det behöver inte heller vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet. Eleverna har också en möjlighet att läsa längre än 7 år.

I skollagen står att en elev får läsa modersmål i 7 år, men Danderyds kommun har valt att ge möjligheten att läsa i 9 år, från årskurs 1 till och med årskurs 9.

Ges betyg i ämnet modersmål?

Elever i årskurs 6–9 får betyg i ämnet modersmål i enlighet med kursplanen. Om en elev inte deltar i undervisningen får eleven ett streck. Alla betyg rapporteras till elevens hemskola.

Om en elev får ett F i betyg ska detta meddelas vårdnadshavare och elev innan betyget är rapporterat till hemskola. Rektor och mentor för information precis som elev och vårdnadshavare om skälet till betyg F och vad som behöver göras för att stödja elevens kunskapsutveckling.  

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.