Frågor och svar angående modersmål

Från och med hösten 2020 kommer modersmålsundervisningen i Danderyds kommun att koncentreras till tre centralt belägna skolor i kommunen – Fribergaskolan, Kevingeskolan och Mörbyskolan. Undervisningen kommer också att i huvudsak hållas en dag i veckan – på måndagseftermiddagar.

Här kan du som är vårdnadshavare hitta svar på eventuella frågor kring förändringarna.

Vem har ansvar för mitt barn när det är på väg från sin ordinarie skola till modersmålsundervisningen på en annan skola?

Rektor vid ditt barns skola har tillsynsansvar för ditt barn under den tid barnet vistas där. Modersmålsundervisningen är en del av undervisningen, som vilket ämne som helst. Det innebär att skolans rektors tillsynsansvar gäller såväl under modersmålsundervisningen som under den tid då eleven tar sig dit.

Kommer skolan eller kommunen att erbjuda skjuts till den andra skolan?

Nej, Danderyds kommun erbjuder ingen extra skolskjuts för de elever som läser modersmål. För de yngre barnen innebär det att du som vårdnadshavare kan behöva följa ditt barn till sin undervisning. För att underlätta för detta har vi valt att lägga undervisningen för de yngre barnen senare på eftermiddagen då vi tänker att många vårdnadshavare har arbetat klart för dagen.

Jag menar att mitt barn har rätt till skjuts till den andra skolan, hur gör jag för att ansöka?

Skicka en ansökan om skolskjuts till skolskjuts@danderyd.se och ange vilka behov som ligger bakom ansökan, så kommer en individuell prövning göras.

Hur kommer mitt barn att tas emot och hitta till rätt klassrum den första dagen?

Elever och vårdnadshavare samlas vid entrén till skolan. Där möts de sedan upp av lärarna som tar med sig sina respektive elevgrupper in till sina klassrum. Vårdnadshavarna kommer att få stanna utanför skolan. Lärarna följer även med eleverna ut ur klassrummet och ser till att de blir mötta av sina vårdnadshavare efter lektionens slut.

Kommer det att hållas något föräldramöte inför skolstarten?

Nej, inget inledande föräldramöte för alla vårdnadshavare kommer att hållas, detta med anledningen av coronapandemin. Kommunikationen mellan enheten (kommunen) och er vårdnadshavare kommer att gå via Vklass och mejl. Vissa modersmålslärare kan dock komma att samla ”sina” vårdnadshavare i mindre grupper, för att svara på eventuella frågor.

Varför ligger modersmålsundervisningen i schemat redan nu, börjar det inte den 7 september?

För första gången ligger nu modersmålsundervisningen med i elevens ordinarie skolschema, vilket vi tycker är bra. Däremot stämmer det att undervisningen börjar först den 7 september, men rent tekniskt så har det lagts in i Vklass redan nu. Men information om datum har skickats ut separat.

Mitt barns ordinarie schema gör att det inte hinner till modersmålsundervisningen, vad gör jag?

Det är naturligtvis olyckligt om det är för kort tid emellan. Skolorna har identifierat detta för några elever, och arbetar för att komma fram till en lösning. Men kontakta gärna rektorn vid ditt barns ordinarie skola för att reda ut vad det finns för möjligheter till justeringar.

Jag fick reda på tiden för modersmål sent och nu krockar den med en redan planerad fritidsaktivitet, kan ni ha andra tider man kan välja på?

Det är förstås olyckligt att undervisningen krockar med andra inplanerade aktiviteter. Ett skäl till förändringen som nu görs är att det ska bli en bättre framförhållning, och vår förhoppning är att så små förändringar som möjligt ska behöva ske i modersmålsundervisningen från ett läsår till ett annat. Därmed kan förhoppningsvis undervisningen även komma igång tidigare varje termin samtidigt som det blir lättare att planera för alla.

Hur kan jag kontakta den skola som modersmålsundervisningen hålls på om jag behöver nå dem?

Då undervisningen ligger sent på eftermiddagen, finns det inte möjlighet att kontakta skolan direkt. Vi kommer att se till att alla vårdnadshavare har kontaktuppgifter till sina respektive modersmålslärare inför skolstarten.

Lärarna nås via lärplattformen Vklass (för vårdnadshavare med barn i kommunal skola) eller via sin arbetsmejl på fornamn.efternamn@danderyd.se.

Mitt barn skulle kunna åka själv till modersmålsundervisningen men har inget SL-kort, kan vi få det av kommunen?

Skicka en ansökan om skolskjuts till skolskjuts@danderyd.se och ange vilka behov som ligger bakom ansökan, så kommer en individuell prövning göras.

Hur stor grupp kommer mitt barn tillhöra?

För många elever kommer grupperna att bli större, men aldrig fler än 15 elever. Det är främst inom de större språken som de kan bli så många.

På Lidingö har de en buss som hämtar upp eleverna till modersmålsundervisningen, kan Danderyd ha samma?

I nuläget finns det inga planer på att arrangera en speciell buss för elever som ska ta sig till sin modersmålsundervisning. Främst på grund av att verksamheten behöver spara pengar, men även mot bakgrund av att Danderyd är en relativt liten kommun och att modersmålsundervisningen är samlad på en central plats dit de flesta bussar går.

Hur coronasäkert är det att låta elever färdas lång väg för att träffa elever från andra klasser, något som skolorna i övrigt undviker?

Vi tycker att modersmålsundervisningen är så pass viktig för våra elever att vi gör allt vad vi kan för att den ska kunna genomföras. Men undervisningen kommer naturligtvis att anpassas så att den följer de rekommendationer som finns för att förhindra smittspridning.

Då det är ett mindre antal elever i varje grupp, som samlas i klassrum som annars samlar betydligt fler elever under dagarna, ser vi inte risken för trängsel eller onödig närhet mellan eleverna som något problem. Även om vi förstås kommer se till att det finns möjlighet att tvätta händerna och använda handsprit vid ankomst till skolan. Vårdnadshavare som följer sitt barn till modersmålsundervisningen kommer också att få stanna utanför skolan. 

Uppdaterad: 2020-08-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.