Journummer vid akuta ärenden

För att journummer ska användas måste situationen vara akut, vilket innebär att människor eller egendom som byggnader kan skadas. I övriga ärenden hänvisar vi till felanmälan.

Gata och infrastruktur

Akut vattenläcka från VA-ledning

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Mörkt område på grund av trasig gatubelysning

Journummer gatubelysning: 08- 568 912 03 eller 08-732 57 13

Akuta hinder på gång- och cykelväg eller bilväg

Till exempel fall av träd, stora grenar i vägbanan, brunnslock som lossnat, slukhål.

Journummer gatudrift: 08- 568 912 64

För fallrisk eller fall av träd på E18

Trafikverket: 0771-921 921

Fallna teleledningar och elledningar

I Danderyds kommun är det flera olika aktörer som har ledningar. Nedan finns kontaktuppgifter till några av dem.

Vid fallna teleledningar: Skanova jourtelefon 020-50 50 02

Vid fallna elledningar: E.ON 0771-88 00 22

Vid strömavbrott i kommunen

E.ON

E.ON: Karta över aktuella strömavbrott

Jourtelefon skadat djur

Danderyds Viltvårdskommitté 0760-64 45 93

Läs mer om viltvård

Akut socialt stöd

Socialförvaltningen vardagar kontorstid 

Söker du akut stöd och hjälp kring akuta problem såsom oro för barn, missbruk eller våld i nära relation kan du ringa Danderyds kommuns huvudnummer 08-568 910 00. Välj svarsval 1 och beskriv vad du behöver hjälp med. Det gäller under kontorstid vardagar.

Socialjouren nordost kvällar och helger

Vid akuta situationer kvällar och helger kan du som Danderydsbo få råd och stöd av Socialjouren nordost. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Öppettider och kontaktuppgifter till socialjouren

Journummer för hyresgäster

Bor du i en bostad som förvaltas av kommunen? Om din felanmälan gäller ett akut ärende som till exempel vattenläcka, ring 08-568 912 86. Vid brand eller liknande, kontakta 112.

Mer information om felanmälan för hyresgäster

danderyd.se/hyresgast

Uppdaterad: 2024-02-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.