Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Skylt med text Grannsamverkan i bostadsområde i Enebyberg

Vad är grannsamverkan?

Metoden syftar till att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Mellan 25-35% av brotten kan förebyggas med hjälp av Grannsamverkan enligt studier av Brottsförebyggande rådet och Stöldskyddsföreningen. 

Lika motiverat i flerfamilijshus som villaområden

Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet eller där du har fritidshus. I Danderyds kommun finns cirka 250 registrerade områden där fler än 5000 adresser ingår.

Vid pågående brott

Ring 112 vid pågående inbrott. Är läget inte akut kan man ringa 114 14 eller skicka tips via e-post. I Stockholm kan du mejla till registrator.stockholm@polisen.se.

Hur kan du själv förebygga brott?

Läs mer om grannsamverkan som metod samt ta del av råd och tips på vad du själv kan göra för att förebygga inbrott.

samverkanmotbrott.se

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2022-03-24