Planer och utveckling

I Danderyd pågår flera utvecklingsprojekt som befinner sig i olika faser. Mörby centrumområdet byggs ut med bland annat nya lokaler för handel och kontor och nya bostäder. Nya bostäder byggs också i östra Mörbylund. Detaljplanearbete för bland annat skolor, vård- och omsorgsboende och bostäder pågår.

På de här sidorna hittar du bland annat information om markförsäljningar, du kan läsa vad en detaljplan är, söka pågående detaljplaner via en karta och få reda på hur du kan påverka utvecklingen. Du kan också ta del av kommunens översiktsplan som visar hur mark- och vattenanvändningen planeras på lång sikt.

Byggprojekt i genomförandefas

Ombyggnad och utveckling av Mörby centrum

Mörby centrum

Nya bostäder i östra Mörbylund/Invernesshöjden

I östra Mörbylund bygger Aros Bostäder/NCC cirka 400 nya bostäder. Bostäderna byggs ut i etapper och sista etappen beräknas vara klar 2023. Under byggperioden finns provisoriska vägar i området. När bostäderna är klara kommer kommunen att bygga permanenta vägar.

På Aros Bostads webbplats om Invernesshöjden kan du läsa mer om projektet.

Aros Bostad

Aros och NCC har en mejladress för frågor och ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Du kan kontakta dem via deras mejladress

Invernesskv1@ncc.se

Utredningsarbete om att förlägga E18 i tunnel

E18 som går genom Danderyd orsakar både buller och utsläpp. Ett utredningsarbete om att förlägga E18 i tunnel pågår. Två förslag finns framtagna; ett nollalternativ och en lång tunnel genom hela kommunen.

E18-utredningen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-07-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.