Inomhusmiljö bostäder och lokaler

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Problem med inomhusmiljön i bostäder handlar oftast om fukt, mögel, dålig lukt, ventilation, buller eller röklukt från grannars vedeldning. Om du är missnöjd med inomhusmiljön kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för råd och hjälp.

Så här går du tillväga om du vill lämna klagomål

Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat fastighetsägaren eller bostadsrättsförening, eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd.

Bor du i flerfamiljshus och det inte hjälper att prata med grannen? Ta upp problemet med din fastighetsägare, din styrelse om du bor i bostadsrätt.

Om varken grannen eller fastighetsägaren gör något åt problemet kan du vända dig till oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Om du vill lämna in ett klagomål ska du använda e-tjänsten för klagomål.

Pågående och återkommande störning

För att vi ska handlägga ditt klagomål måste den störning som du upplever vara pågående eller återkommande. Vi handlägger inte klagomål på störningar som har pågått tidigare men upphört.

Avgift för handläggning av klagomål

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggning. Avgiften får den som stör eller ansvarar för att olägenheten åtgärdas betala.

Glöm inte ditt eget ansvar

Kom ihåg att även du själv har ett ansvar för att sköta om din bostad så att du inte orsakar problem som till exempel fuktskador eller lockar till dig råttor. Du bör också tänka på att inte störa dina grannar.

Mer information

Buller och luftkvalitet

Skadedjur och ohyra

Informationsblad om inomhusmiljö och hälsa

Informationsblad om luften i din bostad

Informationsblad om luftvärmepump och buller

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Vägledning om luftkvalitet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vägledning om temperatur inomhus på Folkhälsomyndighetens webbplats

Swesiaqs modell för innemiljöutredningar

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.