Klagomål inomhusmiljö

Problem med inomhusmiljön i bostäder handlar oftast om fukt, mögel, dålig lukt, ventilation, buller eller röklukt från grannars vedeldning. Om du bor i Danderyd och vill lämna in ett klagomål ska du fylla i en klagomålsblankett.

Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd. Kvarstår problemet kan du kontakta oss. Den som orsaker en störning ska göra det som behövs för att undvika olägenheter för omgivningen.

Pågående och återkommande störning

För att vi ska handlägga ditt klagomål måste den störning som du upplever vara pågående eller återkommande. Vi handlägger inte klagomål på störningar som har pågått tidigare men upphört. Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggningstid. Avgiften får den som stör betala.

Mer information

Folkhälsomyndigheten - Hälsoskydd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Swesiaqs modell för innemiljöutredningar

Inomhus och hälsa

Luften i din bostad

Luftvärmepump och buller

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.