Bakgrund till översiktsplan

Danderyds gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2006. Kommunfullmäktige beslutade 2011 att översiktsplanen fortfarande var aktuell, men gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera översiktsplanen med avsnitt om klimatfrågan, samt att uppdatera översiktsplanens inaktuella delar.

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2006

Markanvändningskarta 2006

Åtgärdsstudie för eventuell tunnelläggning av E18

Parallellt med översiktsplanearbetet 2013 påbörjades arbete med program för fördjupning av översiktsplanen för centrala Danderyd, samt en åtgärdsvalsstudie för en eventuell tunnelförläggning av E18 genom Danderyd. Under 2015 genomfördes en omfattande dialog om E18-utredningen. Samråd för programmet genomfördes 2016.

Utredningen om en eventuell tunnelförläggning av E18 Danderyd påverkar översiktsplanen i hög grad, varvid översiktsplanearbetet pausades till förmån för E18-utredningen.

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strukturplan för centrala Danderyd och en översiktsplan.

Här kan du läsa mer om E18-utredningen.

E18-utredningen (centrala Danderyd)

Ta del av förslag från 2013

Under 2013 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet pausades efter samråd hösten 2013.

Ta del av underlag som togs fram 2013

Har du frågor?

Kontakta Översiktsplanerare Staffan Lind

staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70

Uppdaterad: 2020-12-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.