Kompostera matavfall hemma

Kompostera hemma

När du komposterar ditt matavfall använder du naturens eget kretslopp. Matavfallet omvandlas till kompostjord och du får ett jordförbättrings- och gödningsmedel som ger näring åt nya växter. För att ha hemkompostabonnemang behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker hemkompost som du använder året runt.

Guide för hemkomposterare

I broschyren Råd för kompostering av hushållsavfall finns råd för dig som vill hemkompostera. I broschyren finns även information om hur du gör om det uppstår problem med din kompost.

Råd för kompostering av hushållsavfall

Inomhuskompost

Idag blir det mer och mer vanligt att man har en inomhuskompost och det finns flera olika leverantörer av dessa ute på marknaden. Tänk dock på att en inomhuskompost fungerar på liknande sätt som en vanlig kompost som man kan ha utomhus och ska därför anmälas till kommunen. 

I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter inomhuskomposteringen. Gräver du ner det komposterade matavfallet i odlingsrabatter under sommarhalvåret behöver du redovisa var dessa är placerade på fastigheten. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha en skadedjurssäker behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Anmäl din hemkompost

Om du komposterar matavfall på din fastighet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan går att göra här i formuläret. Ingen avgift tas ut för att handlägga anmälan.

Tänk på följande innan du börjar kompostera:

  • Din kompost ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker.
  • Om du ska kompostera året om ska komposten vara isolerad.
  • Din kompostrest ska spridas inom den egna fastigheten.

Anmäl hemkompostering

Typ av fastighet*
Komposten är:
Vid godkänd kompost önskar jag även att byta hämtningsintervall till:
Vill du samtidigt byta till kompostabonnemang för avfallshämtning?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Miljö- och stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera anmälan om kompost samt ändra ditt avfallsabonnemang om så önskas. Personuppgiftsansvarig är således både Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att en fastighetsägare, eller den som har nyttjanderätt till en fastighet, som avser att på fastigheten kompostera avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt Miljöbalken ska anmäla detta till kommunen. Detta framgår av avfallsförordning (SFS 2020:614) 5 kap, 15 §.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av handläggare på Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt av Tekniska kontorets biträde PreZero Recycling AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen och behöver kunna kontrollera korrekt abonnemangsform. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan PreZero och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till PreZero, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-01-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.