Kompostera matavfall hemma

Kompostera hemma

När du komposterar ditt matavfall använder du naturens eget kretslopp. Matavfallet omvandlas till kompostjord och du får ett jordförbättrings- och gödningsmedel som ger näring åt nya växter. För att ha hemkompostabonnemang behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker hemkompost som du använder året runt.

Guide för hemkomposterare

I broschyren Råd för kompostering av hushållsavfall finns råd för dig som vill hemkompostera. I broschyren finns även information om hur du gör om det uppstår problem med din kompost.

Råd för kompostering av hushållsavfall

Inomhuskompost

Idag blir det mer och mer vanligt att man har en inomhuskompost och det finns flera olika leverantörer av dessa ute på marknaden. Tänk dock på att en inomhuskompost fungerar på liknande sätt som en vanlig kompost som man kan ha utomhus och ska därför anmälas till kommunen. 

I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter inomhuskomposteringen. Gräver du ner det komposterade matavfallet i odlingsrabatter under sommarhalvåret behöver du redovisa var dessa är placerade på fastigheten. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha en skadedjurssäker behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Anmäl din hemkompost

Om du komposterar matavfall på din fastighet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan går att göra här i formuläret eller i blanketten. Ingen avgift tas ut för att handlägga anmälan.

Tänk på följande innan du börjar kompostera:

  • Din kompost ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker.
  • Om du ska kompostera året om ska komposten vara isolerad.
  • Din kompostrest ska spridas inom den egna fastigheten.

Blankett - anmälan om kompostering

Anmäl hemkompostering

Typ av fastighet*
Komposten är:
Om din kompost blir godkänd och du bor i ett enfamiljshus kommer ditt abonnemang för avfallshämtning automatiskt gå över till ett kompostabonnemang, Detta innebär en lägre avgift för avfallshämtningen än vid osorterat abonnemang. Vill du ha ett annat abonnemang så kontakta avfall@danderyd.se
Vid godkänd kompost önskar jag även att byta hämtningsintervall till:
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Uppdaterad: 2024-07-03