Översiktsplan

Danderyds nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 11 maj 2022.

Framtagande av översiktsplanen

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-05-19