Översiktsplan

Danderyds gällande översiktsplan är från 2006, men ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats. Arbete kommer att göras i dialog med politiker, invånare och andra intressenter. Den nya översiktsplanen ska utgå från kommunens vision och strategier och beräknas vara klar 2021.

Gällande översiktsplan 2006

Markanvändningskarta

Bakgrund

Danderyds gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2006. Kommunfullmäktige beslutade 2011 att översiktsplanen fortfarande var aktuell, men gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera översiktsplanen med avsnitt om klimatfrågan, samt att uppdatera översiktsplanens inaktuella delar. Under processens gång utvecklades uppdraget till att innebära omfattande uppdateringar av materialet. Samråd om förslaget genomfördes under 2013.

Förslag till ny översiktsplan 2030

Parallellt med översiktsplanearbetet 2013 påbörjades arbete med program för fördjupning av översiktsplanen för centrala Danderyd, samt en åtgärdsvalsstudie för en eventuell tunnelförläggning av E18 genom Danderyd. Under 2015 genomfördes en omfattande dialog om E18-utredningen. Samråd för programmet genomfördes 2016.

Utredningen om en eventuell tunnelförläggning av E18 Danderyd påverkar översiktsplanen i hög grad, varvid översiktsplanearbetet pausades till förmån för E18-utredningen.

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strukturplan för centrala Danderyd och en översiktsplan.

Här kan du läsa mer om E18-utredningen.

E18-utredningen (centrala Danderyd)

 

 

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.