Översiktsplan

Danderyds gällande översiktsplan är från 2006, men ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan pågår. Arbete genomförs i dialog med politiker, invånare och andra intressenter. Den nya översiktsplanen utgår från kommunens vision och strategier och beräknas vara klar 2022.

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.