Miljö- och klimatprogram 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Miljö- och klimatprogrammet har sex fokusområden:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • friskt vatten
  • biologisk mångfald
  • god bebyggd miljö
  • giftfri miljö

Miljö- och klimatprogrammet är en lokal anpassning av de nationella miljömålen ur ett Danderydsperspektiv. Programmet omfattar den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Till stöd för kommunorganisationen finns ett verksamhetsstöd med ett antal förslag till åtgärder och aktiviteter som de kan arbeta i budget och verksamhetsplaneringen.

Miljö- och klimatprogram 2030

Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet

De 17 gröna indikatorerna i miljö- och klimatprogrammet följs upp årligen och ger en samlad bild för år 2022.

Sammanfattning av utvecklingen av miljö- och klimatprogrammets 17 gröna indikatorer 2022

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets gröna indikatorer för år 2022

Uppföljning av Miljö och klimatprogram KS 27 nov 2023

Genomförande av miljö- och klimatprogram

Här presenteras de åtgärder som kommunens nämnder beslutat:

Uppföljning av nämndernas valda åtgärder för 2022

Uppdaterad: 2023-12-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.