Miljö- och klimatprogram 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Miljö- och klimatprogrammet har sex fokusområden:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • friskt vatten
  • biologisk mångfald
  • god bebyggd miljö
  • giftfri miljö

Miljö- och klimatprogrammet är en lokal anpassning av de nationella miljömålen ur ett Danderydsperspektiv. Programmet omfattar den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Till stöd för kommunorganisationen finns ett verksamhetsstöd med ett antal förslag till åtgärder och aktiviteter som de kan arbeta in i budget och verksamhetsplaneringen.

Miljö- och klimatprogram 2030

Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030

 

Uppdaterad: 2021-10-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.