Miljö- och klimatprogram 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att anta miljö- och klimatprogram för perioden 2021 - 2030. Arbetet med framtagande av styrdokumentet har pågått i cirka två år. Förslaget har varit på remiss och förslaget har omarbetats efter inkomna synpunkter.  

Miljö- och klimatprogrammet har sex fokusområden:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • friskt vatten
  • biologisk mångfald
  • god bebyggd miljö
  • giftfri miljö

Miljö och klimatprogram

Miljö- och klimatprogrammet är en lokal anpassning av de nationella miljömålen ur ett Danderydsperspektiv. Programmet omfattar den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Till stöd för kommunorganisationen finns ett verksamhetsstöd med ett antal förslag till åtgärder och aktiviteter som de kan arbeta in i budget och verksamhetsplaneringen.

Förändringar jämfört med tidigare miljöprogram

De större förändringar som föreslås är sammanslagning av tidigare miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett miljö- och klimatprogram och att programmet kompletteras med ett sjätte fokusområde, begränsad klimatpåverkan samt att styrdokumentet sträcker sig till år 2030. 
 

Miljö- och klimatprogram 2030

Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030

Miljöprogram 2016 - 2020

Danderyds kommuns miljöprogram 2016 – 2020 med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Nedan finns länkar till miljöprogram, tillhörande handlingsplan samt senaste uppföljningen av gröna indikatorer.

Miljöprogram 2016 - 2020

Handlingsplan tillhörande Miljöprogram 2016-2020

Uppföljning Gröna indikatorer 2019

Uppdaterad: 2021-02-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.