Fotbollsplaner

Det finns både gräs- och konstgräsplaner i Danderyds kommun som föreningar kan hyra. Dessa kan bokas via Danderyds kommuns fritidsenhet. Det finns även en fotbollshall som är föreningsägd och som bokas via dem.

Du som är sugen på att spela fotboll kan göra det på nedanstående konstgräsplaner, när dessa är lediga och inte bokade. Även på Gränsgärdets naturgräsplan är det tillåtet med spontanspel om planen är ledig.

Danderydsvallen

Fotbollsplan vid Danderydsvallen.

Adress: Noragårdsvägen 46, Danderyd

Här finns:

 • 1 naturgräsplan 11-manna
 • 1 konstgräsplan 11-manna (underlaget byts 2025)
 • 1 naturgräsplan 5-manna 
 • 1 konstgräsplan 7-manna (underlaget byts 2025)

Danderyds gymnasiums IP

Danderyds gymnasiums idrottsplats.

Adress: Rinkebyvägen 4, Danderyd

Här finns:

 • 1 naturgräsplan 11-manna
 • 1 konstgräsplan 11-manna (underlaget byts 2024)

Nytt konstgräs sommaren 2024

Under vecka 25-33 kommer konstgräset på fotbollsplanen vid Danderyds gymnasiums IP att läggas om. Planen kommer inte att kunna användas under denna tid.

Djursholms IP

Fotbollsplanen vid Djursholms Idrottsplats.

Adress: Skolängsvägen 2, Djursholm

Här finns:

 • 1 konstgräsplan 11-manna (underlaget byts 2024)
 • 1 konstgräsplan 9-manna (underlaget byts 2024)
 • 1 konstgräsplan 5-manna (underlaget byts 2024)
 • 1 naturgräsplan 11-manna

Nytt konstgräs sommaren 2024

Under vecka 25-33 kommer konstgräset på fotbollsplanen på Djursholms IP att läggas om. Planen kommer inte att kunna användas under denna tid.

Enebybergs IP

Fotbollsplan på Enebybergs idrottsplats.

Adress: Arholmavägen 33, Enebyberg

Här finns:

 • 1 gräsplan 11-manna
 • 1 konstgräsplan 11-manna (underlaget byttes 2023)
 • 1 konstgräsplan 7-manna (underlaget byttes 2023)

Stockhagens IP

Adress: Stockhagsvägen 9, Stocksund

Här finns:

 • 1 konstgräsplan 11-manna (underlaget byttes 2023)
 • 2 konstgräsplaner 7-manna (underlaget byttes för ena planen 2023, den andra planen byts underlget på 2025)
 • 1 gräsplan 7-manna, Gränsgärdet
 • 1 inhägnad yta för spontanfotboll

Mörby bollplan

Strax intill Mörbyskolan och Mörbyhallen ligger en bollplan med konstgräs. Planen hyrs av föreningar, men nyttjas även av skolan och kan användas av allmänhet om den är ledig.

Adress: Vendevägen 94A, Danderyd

Här finns:

 • 1 konstgräsplan 7-manna (underlaget byttes 2023)

Danderyds fotbollshall

Fotbollshallen intill Danderyds gymnasium.

Fotbollshallen finns i ett tält som ligger på Rinkebyvägen 4, intill Danderyds gymnasium. (Se längst bort i bilden ovan.) Hallen drivs av Danderyds SK och Enebybergs IF.

För bokning av fotbollshallen, kontakta Enebybergs IF per mejl. 

kansli@enebybergsif.se

Bokning av planer

All bokning av kommunens konstgräsplaner (inte fotbollshallen) sker via mejl till fritidsenheten: 

bokning.idrott@danderyd.se

Underhåll av planerna

Danderyd har cirka 2700 aktiva fotbollsspelare och konstgräsplanerna i nyttjas i snitt 2500 timmar per år av föreningar och allmänhet.

I april 2023 köpte Danderyds kommun tillbaka de konstgräsplaner som varit i föreningarnas ägo. Läs nyheten om detta här:

Miljövänligare konstgräsplaner när kommunen tar över

Konstgräset har sedan april 2023 bytts ut på sex av planerna och under sommaren 2024 kommer ytterligare fyra planer att få nytt konstgräs. Tre av dessa planer kommer att få ett miljövänligare konstgrässystem. Konstgräset som ska läggas på Danderyds gymnasiums IP kommer bland annat att ha sand och kork som fyllnadsmaterial. 

Den tekniska livslängden på ett konstgräs är 8-10 år. Livslängden styrs bland annat av hur mycket vinterunderhåll som görs. Att snöploga en konstgräsplan sliter på gräset och förkortar dess livslängd. 

Under barmarkssäsongerna underhålls konstgräsplanerna bland annat genom att de två gånger i veckan borstas. Var tredje till femte vecka görs en djuprengöning och harvning. 

Danderyds kommun ansvarar för underhållet av de konstgräsplaner för fotboll som finns i kommunen. Vinterunderhållet kräver stora resurser samtidigt som det gör att konstgräsplanerna slits hårt. Dessutom finns en ökad risk för läckage av granulat (mikroplaster) vid snöröjningen. 

Snöröjningen sker därför på ett sätt som gör att läckage mikroplaster minimeras. Det innebär bland annat att: 

 • Ingen snöröjning görs under pågående snöfall.
 • Snö placeras på ett sådant sätt att återföring av granulat underlättas.
 • Snöröjning sker endast om en säker mikroplasthantering kan säkerställas.

Normalt snöröjs en konstgräsplan per kommundel under vintern. Dessa är 11-spelsplanerna på Enebybergs IP, Djursholms IP, Danderyds gymnasiums IP samt Stockhagens IP. Är det full beläggning på dessa planer kan fler öppnas upp. Detta sker i så fall i dialog med fotbollsföreningarna.

Följande schema gäller för plogning av planerna under vintern:

 • 15 november till 21 december: planerna plogas måndag till fredag
 • 22 december till 9 januari: planerna plogas inte
 • 10 januari till 28 februari: planerna plogas måndag till fredag
 • 1 mars till 31 mars: planera plogas måndag till söndag

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Kultur, idrott och fritid. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-07-09