Trafik och resor

På de här sidorna finns information om vägnät, cykelstråk och kajer i Danderyd. Här kan du också ansöka om eller förnya tillstånd för infartsparkering och boendeparkering.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för att Danderyds kommun har väl framkomliga, väl upplysta och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Kommunens allmänna platser vara trygga, välstädade och vårdade. Underhåll och utveckling av Danderyds två naturreservat, 37 lekplatser, parker, sjöar och naturområden ingår också i ansvaret.

Uppdaterad: 2024-03-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.