Så kan du göra för att minska snövallar vid din in- och utfart

Har du en in-/utfart till din fastighet kan vilken sida du lägger snön på spela stor roll för hur stor snövall det blir av plogmaskinen.

Bortforsling av snö

När det finns tillräckligt med utrymme för snövallar inom vägområdet eller på angränsande mark, placeras snön där. I den mån det går undviks bortforsling av snö.

Bild 1: Stor snövall

På den första bilden har fastighetsägaren skottat snö från in-/utfarten och lagt på den vänstra sidan sett från utfarten. När plogbilen plogar i färdriktningen kommer delar av snöhögen att plogas med och en stor snövall skapas.

Bild 2: Liten snövall

På den andra bilden har fastighetsägaren placerat snön från in-/utfarten på den högra sidan sett från utfarten. Detta alternativ är bäst då snövallen som skapas av plogbilen blir mindre än i det första scenariot. Finns en annan in-/utfart nära din? Tänk på att placera snöhögen så att snöplogen inte får med sig den.

Kontaktinformation

Problem med snöröjning

Privat bostad
Felanmälan

Kommunal fastighet
08-568 912 85

Problem med sophämtning vid kraftigt snöfall
08-519 333 00

Uppdaterad: 2023-12-19