Gymnasieskolor i Danderyd

Gymnasieskolan är en frivillig skolform för dig mellan 16 och 20 år. Du kan välja mellan nationella högskoleförberedande utbildningar eller yrkesinriktade program. I Danderyd finns en kommunal gymnasieskola och två fristående.

För att kunna söka till gymnasiet måste du ha gått ut grundskolan. Är du inte behörig att söka till nationella program finns det olika introduktionsprogram. På Danderyds gymnasium finns även Danderyds gymnasiesärskola som erbjuder det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri.

Datum för nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Provdatum i gymnasieskolan

Alla Danderyds gymnasieskolor

Här kan du se Danderyds kommunala och fristående gymnasieskolor i en lista och på en karta. Genom att klicka på en kartmarkering får du fram skolans namn, adress samt webbadress. Du kan också ange en viss gatuadress, för att se den i förhållande till skolan.

Visar gymnasieskolor

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-10-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.