Södra torget och parken

Våren 2022 startade arbetet med att rusta upp Södra torget samt parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här blir det sköna och gröna mötesplatser som beräknas stå klara inför sommaren 2023.

Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.
Illustration som visar hur södra torget i Mörby centrum ska utvecklas.
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Läs mer om Norra torget och Mörbyleden

Vad görs vid torget?

På torget görs plats för torghandel, serveringar, sittplatser och grönska i fritt och soligt läge.

  • Vi gör markarbeten och varvar grus, asfalt, grus och sist plattor för att skapa ett stabilt torg som håller fint utan sättningar i många år.
  • Vi sätter murar och marksten.
  • Vi monterar bänkar, cykelställ och papperskorgar.
  • Vi planterar växter och träd våren 2023.

Vad görs i parken?

Här blir det en grön och skön plats med gott om utrymme för att strosa, ha picknick, leka och busa, umgås och njuta av ängsblommor. Parken knyter ihop Södra torget med Norra torget (busstorget).

  • Vi ändrar marknivån så att det ska bli enklare att ta sig fram med till exempel rullstol och barnvagn.
  • Vi skapar en planteringsbädd för blommor som också kan ta hand om regnvatten vid skyfall.
  • Vi gör platsen tryggare med ny belysning, mer fri sikt och färre skymmande snår.
  • Vi bygger en helt ny lekplats. Det blir också gräsmatta för lek och bus.
  • Vi skapar gott om ängsytor för våra humlor och fjärilar samt planterar träd, buskar och blommor.
  • Vi ska sätta ut fasta och flyttbara parkmöbler för picknick och vila. Ett utegym finns redan på plats för den som istället vill höja pulsen.

Illustration - Se en karta över den nya parken (Karta uppdaterad 2022-04-21)

Aktuellt från projektet

Efter årsskiftet börjar vi öppna upp gångstråket i parken så att du kan promenera genom området och se parkutvecklingen på nära håll. Byggstaketen kommer stå kvar eftersom mycket arbete kvarstår.

Markarbetet vid Södra torget pågår 25 oktober – 12 december 2022. Vi flyttar på byggstaketen successivt efter arbetets gång. Därför kan passagen in och ut från centrum komma att förändras under tiden som markarbete pågår. Tack för ditt tålamod.

Pågående projekt i området

Skandia Fastigheter påbörjade i november 2022 markarbeten i Golfbanevägen på sträckan från Södra torget till Åhlénsentrén.

Garaget med infart från Golfvägen kommer att vara stängt v.51-v.2 pga markarbetet på Golfvägen. Skandia Fastigheter hänvisar under tiden till parkeringshuset vid Mörbyleden 6.

27/12 stängs Golfvägen av för fordonstrafik. Avstängningen gäller ej behörig trafik, blåljustrafik, varutransporter, färdtjänst, taxi, flyttbilar etc. Fr.o.m. vecka 1 kommer Skandia Fastigheter hägna in området nedan vid parkeringen mot busstorget och stänga av på vändplan Golfvägen 8
med anledning av planerad ombyggnation för att förbättra tillgängligheten
till Mörby Centrum och busstorget. Arbetet sker i olika etapper t.o.m. hösten
2024, och öppnas upp allteftersom arbetet blir färdigt.

Hälsningar från projektgruppen

Frågor och svar

Ja, vi kommer att ändra marknivåerna i parken, därför behöver ett antal träd tas ner. Träd tycker inte om när man ändrar marknivån precis där de har sina rötter, då riskerar de att dö långsamt under några år, tills man blir tvungen att ta ner dem. Därför ser vi att det är klokare att ta ner de träd som vi bedömer inte kommer klara att marknivån ändras och ersätta dem med nya träd.

I sin helhet sparar vi ca 30 träd och planterar ca 48 träd. Vi har tidigare informerat att c:a 20 träd ska tas ned, däribland samtliga träd i den västra delen förutom eken och tallen. Efter inspel från närboende sparas nu också tre björkar, två hängaskar och en lönn. Vid slutgiltig inventering av träd med 1 dm tjocklek (i brösthöjd) är det fler som räknas in. Totalt är det därmed ca 60 träd som tas ner.

Utöver det planterar vi 6600 perenner, 4000 blomsterlökar och 1800 buskplantor, vissa lågväxande så att det inte blir en massa buskar att gömma sig bakom.

Träden som tas ner är från sent 80-tal och består till största delen av björk och asp, och bedöms inte ha höga biologiska värden.

Det finns ett fåtal äldre träd med höga biologiska värden, som kommer att sparas. Dessutom sparas hela bården av träd och buskar vid den södra delen av parken. Vi har gallrat klart och här finns ett stort antal fina ungträd som kommer att bli ännu finare med tiden.

Ja, det kommer att finnas gräsmatta i en stor del av parken där det finns plats för lek och aktivitet. Det kommer också att finnas lösa picknickbord som man kan flytta runt som man vill.

I parken kommer det planteras träd, buskar, perenner, lökar och ettåriga ängar. Detta för att få så mycket blomning som möjligt under långa perioder, vilket gör platsen attraktiv för både besökare, insekter och fåglar.

En del av gräsytorna kommer att vara så kallade höggräsytor – äng - som första året sås med ettårig äng för att direkt få i gång höga biologiska värden med nektar för insekter och fjärilar.

Denna yta kommer senare att övergå till perenn äng, med växter som återkommer år efter år. Det kommer också att finnas en planteringsbädd som ska kunna hantera stora mängder regnvatten i samband med kraftiga regn. Här kommer det finnas blommande perenner och lök som återkommer år efter år.

Det vi har mest brist på i kommunen är höggräsytor i full sol med många blommande arter och vi hoppas kunna öka det inslaget med denna park. Det är bra för den biologiska mångfalden!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild: Så här kan ängsytorna att se ut i full prakt. Bilden är från en ängsyta i Anna Whitlocks park sommaren 2021.

Ja, det blir en lekplats i samma område där det idag finns en lekutrustning. Här kommer små besökare kunna busa, gunga åka rutschkana och gräva i sandlåda.

Parken har utformats för att bidra till såväl rening som fördröjning av dagvatten, det vill säga regnvatten.

Parken bidrar också till att bevara den naturliga vattenbalansen i området, vilket kommer göra vatten tillgängligt för växtlighet i parken. Parken renar också dagvatten och leder till en minskad belastning på det vattendrag där vatten tillslut rinner ut.

Hur görs det rent konkret?

Dagvatten som rinner över hårdgjorda ytor - det vill säga regnvatten - leds ut till grönytor och planteringar i parken.

Längs med gångstråket i parken anlägger vi en nedsänkt planteringsyta för perenner som både kommer att fungera som ett vackert element i parken och för hantering av dagvatten från gångstråket.

Med hjälp av den höjdsättning som är planerad för parken kommer större flöden från skyfall kunna ledas genom området och vidare norrut. Parken har planerats så att inga instängda områden för vatten bedöms kunna uppstå.

En kartskiss som visar planen för parken i Mörby centrum.

Se större version av kartan över parken

Frågor

Saknar du svar på din fråga? Kontakta oss per telefon eller mejl via kommunens kontaktcenter:

Kontakta projektet

Få projektinformation till dig mejl

Vill du ha löpande information om vad som händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt digitala informationsbrev.

Anmäl din e-post här

Informationsbrev

Mörby park och torg informationsbrev december 2022

Mörby park och torg informationsbrev oktober 2022

Mörby park och torg_informationsbrev maj 2022.pdf

Projektinformation - danderyd.se 27 april 2022

Mörby park och torg_informationsbrev mars 2022.pdf

Uppdaterad: 2022-12-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.