Förenklad delgivning

Förenklad delgivning ersätter det gamla förfarandet med mottagningsbevis. En mottagningsbekräftelse är inte längre nödvändig, utan du anses delgiven två veckor efter att delgivningen gjorts.

Denna information beskriver hur miljö- och stadsbyggnadskontoret använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av (delges). Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.

Vi skickar två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar vi ut två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

  • Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.
  • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret snarast via www.danderyd.se/kontaktakommunen.

När är du delgiven?

Du är delgiven (dvs. anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

En skiss över hur förenklad delgivning går till.

Tänk på detta så länge ärendet pågår:

  • Du måste meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret om du byter adress, detta gäller både postadress och e-postadress.
  • Kontrollera din post minst varannan vecka.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-21