Alléer

I Danderyds kommun finns ett 30-tal alléer som består av flera olika trädsorter. Det vanligaste alléträdet är skogslind. Andra trädarter är vårtbjörk, lönn, hästkastanj, ask, oxel, alm och gråal.

De gamla alléerna, som Svalnäs allé, har ett historiskt, kulturellt och biologiskt värde som visar på hur landskapet en gång såg ut. En av de längsta alléerna i kommunen är björkallén längs med Vendevägen. Träden var från början dekorationsträd under Världsutställningen 1930 på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand i Stockholm. Träden planterades i Danderyd när världsutställningen tog slut.

Alléträden har ofta lavar, svampar och insekter som lever på och i träden. Därför omfattas alléerna av ett biotopsskydd. Det har tillkommit för att måna om växter och djur vars fortlevnad är hotad. Därför är det viktigt att du kontaktar kommunen om du bor nära en allé och planerar att göra förändringar på din tomt som kan påverka gatuträden.

Broschyr om alléer i Danderyds kommun

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.