Äldre

Kommunens övergripande mål är att du i Danderyd ska kunna åldras i trygghet och bemötas med värdighet och omtanke.

Ansök om stöd från hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du som är äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med den dagliga livsföringen. Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.

Ska du vistas tillfälligt i annan kommun?

Behöver du stöd och hjälp i vistelsekommunen behöver du ansöka i hemkommunen. Kontakta din biståndshandläggare i god tid då både hemkommunen och vistelsekommunen har handläggningstid, vilket gör att du behöver påbörja din planering ca 8-10 veckor innan vistelsen.

Information vid vistelse i annan kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Danderyds kommun förtydliga vad du som kommunmedborgare kan förvänta dig av äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta så att den äldre får ett värdigt liv och känner välbefinnande. Det betyder att man beaktar rätten till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, anpassade insatser, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. En känsla av välbefinnande kan vara en känsla av trygghet och meningsfullhet.

Värdighetsgarantier

Broschyr för värdighetsgarantier

Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen

Riktlinjer parbogaranti

Kontakt till biståndshandläggarna

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens huvudnummer 08-568 910 00, helgfria vardagar kl 9-10 samt tisdagar 13-14.

All hjälp är behovsprövad. Det innebär att behovet måste utredas av någon av äldreomsorgens biståndshandläggare. Bistånd är det begrepp som används i socialtjänstlagen för de olika hjälpinsatser som beviljas. Den som ansökt om ett bistånd och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till förvaltningsrätten.

Kvalitetsmål

Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom som håller hög kvalitet och vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Biståndshandläggare med utbildning i demensvård

Sex biståndshandläggare i Danderyds kommun har examen från en högskolekurs på 7,5 poäng i demensvård vid Silviahemmet på Sophiahemmets Högskola. Utbildningen ger biståndshandläggare verktyg och kunskaper för att kunna hjälpa patienter med demenssjukdom.

Biståndshandläggaren är ofta den första att möta den som drabbats av demenssjukdom när stöd och hjälp behövs. Kunskap om demens är grunden för att se och förstå den drabbades behov, och även för att stödja närstående som ofta är de som vårdar den sjuke i det egna hemmet.

Läs mer om utbildningen för biståndshandläggare på Silviahemmets webbplats

Information för utförare

Information till utförare inom kundvalet i Danderyds kommun

Kontaktinformation

SeniorDirekt

seniordirekt@danderyd.se

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.