Äldre

Kommunens övergripande mål är att du i Danderyd ska kunna åldras i trygghet och bemötas med värdighet och omtanke.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Danderyds kommun förtydliga vad du som kommunmedborgare kan förvänta dig av äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta så att den äldre får ett värdigt liv och känner välbefinnande. Det betyder att man beaktar rätten till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, anpassade insatser, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. En känsla av välbefinnande kan vara en känsla av trygghet och meningsfullhet.

Värdighetsgarantier

Broschyr för värdighetsgarantier

Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen

Riktlinjer parbogaranti

Kontakt till biståndshandläggarna

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens huvudnummer 08-568 910 00, tisdagar 13-14, övriga helgfria vardagar kl 9-10.

All hjälp är behovsprövad. Det innebär att behovet måste utredas av någon av äldreomsorgens biståndshandläggare. Bistånd är det begrepp som används i socialtjänstlagen för de olika hjälpinsatser som beviljas. Den som ansökt om ett bistånd och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till förvaltningsrätten.

Kvalitetsmål

Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom som håller hög kvalitet och vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Biståndshandläggare med utbildning i demensvård

Sex biståndshandläggare i Danderyds kommun har examen från en högskolekurs på 7,5 poäng i demensvård vid Silviahemmet på Sophiahemmets Högskola. Utbildningen ger biståndshandläggare verktyg och kunskaper för att kunna hjälpa patienter med demenssjukdom.

Biståndshandläggaren är ofta den första att möta den som drabbats av demenssjukdom när stöd och hjälp behövs. Kunskap om demens är grunden för att se och förstå den drabbades behov, och även för att stödja närstående som ofta är de som vårdar den sjuke i det egna hemmet.

Läs mer om utbildningen för biståndshandläggare på Silviahemmets webbplats

Information för utförare

Information till utförare inom kundvalet i Danderyds kommun

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2023-05-17