Slam och latrin

Det finns ett fåtal enskilda avlopp i Danderyds kommun. Dessa töms av kommunens upphandlade entreprenör Verdis (tidigare Urbaser). Samma sak gäller med latrin.

Hämtning av slam

Hämtning av slam från två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt slutna tankar från hushåll sker efter budning. Storleken på hämtningsavgiften beror på behållarvolymen. Om anläggningen inte är tillgänglig vid överenskommen tömningstid så utgår en avgift för bomkörning.

Läs mer om enskilt avlopp

Hämtning av latrin

Hämtning sker efter budning i särskild behållare för latrinavfall som tillhandahålls av avfallshämtaren. Avgiften för behållaren ingår i hämtningsavgiften. Behållare ska på hämtningsdagen vara väl sluten och placeras vid fastighetsgräns eller annan överenskommen plats.

Från Tranholmen och Stora Skraggen sker hämtning från överenskommen hämtplats på fastlandet.

Vad kostar det?

Hämtning av slam och latrin – taxa 2024

Hämtning av slam

Avgift per tömningstillfälle 0,1–3 kubikmeter: 2 124 kr
Avgift per tömningstillfälle 3,1–6 kubikmeter: 3 186 kr
Avgift per tömningstillfälle över 6,1 kubikmeter: 590 kr per påbörjad meter 

Hämtning av latrin

Hämtningsavgift per tillfälle och behållare: 944 kr
Hämtningsavgift per tillfälle och extra utställd behållare*: 472 kr

*Hämtning av extra latrinbehållare avser hämtning av extra utställd latrinbehållare vid samma tillfälle och från samma fastighet. Extra latrinbehållare tillhandahålls av avfallshämtaren.

Avgifter för slangdragning

Slangdragningen debiteras per behållare, avståndsintervall och hämtningsintervall

Avgift 0–10 meter: 0 kr
Avgift 11–20 meter: 118 kr
Avgift 21–30 meter: 236 kr
Avgift 31–40 meter: 354 kr
Avgift 41–50 meter: 472 kr
Över 51 meter (pris per meter): 24 kr

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2023-12-18