Tidningar och returpapper

Genom att sortera och lämna returpapper till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om var du lämnar ditt returpapper, exempelvis skrivpapper, ritpapper, pocketböcker samt tidningar och broschyrer.

Här kan du lämna tidningar och returpapper

  • Återvinningsstation: privatpersoner kan lämna returpapper till gröna återvinningsstationer samt till singelstationer som finns i kommunen. 

  • Stationär återvinningscentral: Privatpersoner kan även lämna sitt returpapper till SÖRABs återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö.

Återvinningsstationer
Återvinningscentraler

Hemmahämtning av ditt returpapper

Du som bor i villa och radhus med eget abonnemang kan abonnera på hämtning av returpapper i kärl som du köper av kommunen. Du kan välja mellan hämtning 6 eller 13 gånger per år. Kärlet ska vara utställd vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart på hämtdagen. Ställ ut kärlet kvällen innan med kärlets handtag utåt. 

Vad kostar det?

Hämtning av returpapper – taxa 2024

Hämtning hos villor och radhus med eget abonnemang

Avgift hämtning 6 ggr/år: 201 kr
Avgift hämtning 13 ggr/år: 437 kr
Köp av kärl (inklusive utställning), engångskostnad: 1027 kr
Extra hämtning per tillfälle: 283 kr

Schema för din hämtning

Via vår tömningskalender kan du se när du har hämtning.

Tömningskalender

För flerfamiljhus och verksamheter

Från och med 1 jan 2022 har kommunerna insamlingsansvar för returpapper. Hos flerfamiljshus och verksamheter som har fastighetsnära insamling av returpapper så kan insamlingen fortsätta som tidigare förutsatt att den entreprenör som anlitas har avtal med SÖRAB. Läs mer på SÖRABs hemsida.

SÖRAB om returpappret

Kommunens kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2023-12-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.