Vatten och avlopp i Danderyd

Veolia sköter den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun på uppdrag av tekniska kontoret. Det innebär att du kan vända dig till Veolia om du behöver göra en felanmälan.

Vid vattenläckor och akuta fel på ledningarna hittar du alltid uppdaterad information hos Veolia

Veolia: Störningsinformation i Danderyd

Vanliga frågor och svar

Felanmälan och drift

Felanmälan • akut felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i avlopp • stängning av servis • vattenläckor • vattenavstängning

Felanmäl vattenläcka i kommunens fastigheter

Kontakta Veolia

Veolia är kommunens driftentreprenör för VA.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com
Webbplats Veolia - Danderyd

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Frågor om fakturor eller avgifter/taxa

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Kontakta Veolia kundtjänst

Veolia kundtjänst är kommunens entreprenör för fakturering och kundservice. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90
kundtjanstdanderyd@veolia.com

För öppettider:

Veolia kundtjänst för Danderyds kommun

Anslutningsärenden och anslutningsavgifter

Förbindelsepunktens läge på egna fastigheten • skadeståndsanspråk

Kontakta tekniska kontoret

Tekniska kontoret
Telefon 08-568 910 00

I vissa fall kan miljö- och stadsbyggnadskontoret ha information om privata VA-ledningars läge på den privata fastigheten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Telefon 08-568 910 00

Så tar vi hand om vatten och avlopp i Danderyds kommun

Vattnet som vi får i Danderyd hämtas från Mälaren vid Görväln via Norrvatten som renar och leder ut det till 13 norrortskommuner. Avloppsvattnet leds till reningsverket i Käppala på Lidingö.

Tekniska kontoret ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät samt pumpstationer. Veolia sköter felanmälan, den dagliga driften och underhållet på uppdrag av tekniska kontoret. Veolia kundtjänst sköter fakturafrågor.

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.