Vatten och avlopp i Danderyd

Solör Bioenergi sköter den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun på uppdrag av samhällsutvecklingsförvaltningen. Det innebär att du kan vända dig till Solör Bioenergi om du behöver göra en felanmälan.

En kanna med vatten häller upp dricksvatten i ett glas.
Vid vattenläckor och akuta fel på ledningarna skickar kommunen ut automatiska SMS till berörda fastigheter. Du hittar även uppdaterad information här:

Driftstörningar vatten och avlopp

SMS-tjänst vid störningar i vattenleverans

Vanliga frågor och svar

Felanmälan och drift

Felanmälan • akut felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i avlopp • stängning av servis • vattenläckor • vattenavstängning

Felanmäl vattenläcka i kommunens fastigheter

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Frågor om fakturor eller avgifter/taxa

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Anslutningsärenden och anslutningsavgifter

Förbindelsepunktens läge på egna fastigheten • skadeståndsanspråk

Samhällsutvecklingförvaltningen
Telefon 08-568 910 00

I vissa fall kan miljö- och stadsbyggnadskontoret ha information om privata VA-ledningars läge på den privata fastigheten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Telefon 08-568 910 00

Inför byte av privata va-ledningar

Ska du lägga om dina privata va-ledningar inne på fastigheten? Ta då del av denna checklista som innehåller nödvändig information och kontaktuppgifter inför omläggningen.

Här hittar du tips och checklista inför vid byte av privata va-ledningar

Här hittar du Svenskt Vattens broschyr om hur du bäst tar hand om dina va-ledningar

Vatten och avlopp i Danderyds kommun

Vattnet som vi får i Danderyd hämtas från Mälaren vid Görväln via Norrvatten som renar och leder ut det till 13 norrortskommuner. Avloppsvattnet leds till reningsverket i Käppala på Lidingö.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät samt pumpstationer. Solör Bioenergi drift sköter felanmälan, den dagliga driften och underhållet på uppdrag av samhällsutvecklingsförvaltningen. Solör Bioenergi kundtjänst sköter fakturafrågor.

Teknisk handbok VA

Den tekniska handboken innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för projektering och anläggningsarbeten för vatten- och avloppsanläggningar i Danderyds kommun.

Teknisk handbok VA

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-17