Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem, till exempel är rädd för att ramla, kan du beviljas trygghetslarm. Danderyds kommun erbjuder digitala trygghetslarm som klarar sig utan strömförsörjning i upp till två dygn.

Vad innebär trygghetslarm?

Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt vid behov av omedelbar hjälpinsats. Trygghetslarmet består av en larmdosa som kopplas i eluttaget och en larmknapp som du kan bära på armen eller hänga om halsen. Om du skulle larma kopplas du till larmcentralen Caretech. Du kan prata rakt ut i rummet och de hör vad du säger.

Larmcentralen kontaktar natt- och larm organisationen, som är i kommunens egen regi, som kommer hem till dig och hjälper dig om det behövs.

Hur går det till att få trygghetslarm?

Du vänder dig till en biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder ditt behov och fattar ett biståndsbeslut. Om du får din ansökan beviljad kommer biståndshandläggaren att skicka ett uppdrag till larminstallatören.

Larminstallation

Du blir kontaktad av larminstallatören. I samband med installationen kommer du att behöva lämna en uppsättning nycklar.

Du kommer även att få ett låsvred installerat på insidan av din ytterdörr. Detta möjliggör för larmpatrullen att ta sig in till dig med en mobiltelefon. När personal öppnar/stänger din dörr med mobiltelefonen registreras samtidigt påbörjat/avslutat besök. Låset installeras av en låssmed och är kostnadsfritt.

Hur lämnar jag tillbaka mitt trygghetslarm?

Du börjar med att kontakta din biståndshandläggare för att säga upp ditt larm/avsluta insatsen. Biståndshandläggaren kontaktar natt- och larm organisationen som i sin tur kontaktar dig eller anhörig för att återlämna nycklar och hämta tillbaka larmutrustningen. Du kan själv kontakta natt- och larm organisationen för att boka en tid för återlämning, men först efter att du sagt upp/avslutat larmet hos biståndshandläggaren.

Kontakta biståndshandläggarna

För mer information eller ansökan, kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens huvudnummer 08-568 910 00, tisdagar kl. 13-14 och övriga helgfria vardagar kl. 9-10. 

Kontakta trygghetslarmet

Personal dygnet runt 073-662 01 81
Gruppchef 08-568 918 34
Verksamhetschef 08-568 918 35

Här kan du se vad det kostar

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Uppdaterad: 2024-05-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.