Miljö

Danderyds kommun arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och för att vara en förebild genom att vid planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö med god hälsa för invånarna.

Kommunen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunen är myndighet, planerare, fastighetsägare, väghållare, markägare, informatör och en betydande inköpare av varor och tjänster.

Danderyds kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att kommunens invånare och näringsidkare kan minimera sin miljöpåverkan. Genom medveten fysisk planering kan den negativa påverkan av ny exploatering och ombyggnationer minimeras. Kommunens egna verksamheter ska föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan.

Danderyds miljöprogram

Kommunen arbetar aktivt utifrån de nationella och regionala miljömålen och efter Danderyds miljöprogram. Klimatförändringar kommer att påverka oss alla framöver därför har kommunen tagit fram en klimat- och energistrategi samt en klimat- och sårbarhetsanalys och deltar aktivt i regionalt samarabete kring klimat- och miljöfrågor.

Mer information

Danderyds miljöprogram 2016-2020

Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Besöksadress: Mörby centrum plan 7, anmälan i receptionen plan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.