Miljö

Danderyds kommun arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och för att vara en förebild genom att vid planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö med god hälsa för invånarna.

Kommunen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunen är myndighet, planerare, fastighetsägare, väghållare, markägare, informatör och en betydande inköpare av varor och tjänster.

Minimera miljöpåverkan

Danderyds kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att kommunens invånare och näringsidkare kan minimera sin miljöpåverkan. Genom medveten fysisk planering kan den negativa påverkan av ny exploatering och ombyggnationer minimeras. Kommunens egna verksamheter ska föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan.

Tyck till om förslag till miljö- och klimatprogram 2030

Ett förslag till nytt miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun är ute på remiss under perioden 2020-05-18 – 2020-09-18. Det finns nu möjlighet för dig som lever, bor och verkar i kommunen att lämna synpunkter och ge förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag.

Miljö- och klimatprogram 2030

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.