Miljö

Danderyds kommun arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och för att vara en förebild genom att vid planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö med god hälsa för invånarna.

Kommunen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kommunen är myndighet, planerare, fastighetsägare, väghållare, markägare, informatör och en betydande inköpare av varor och tjänster.

Har du klagomål om nedskräpning, utsläpp, dumpning, skrotbilar eller annat klagomål gällande miljön kan du göra det via vår e-tjänst för klagomål.

Minimera miljöpåverkan

Danderyds kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att kommunens invånare och näringsidkare kan minimera sin miljöpåverkan. Genom medveten fysisk planering kan den negativa påverkan av ny exploatering och ombyggnationer minimeras. Kommunens egna verksamheter ska föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan.

Miljö- och klimatprogram 2030

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-06-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.