Sortering och återvinning

Hur gör man med olika typer av avfall; hur ska det sorteras och vad gör du med det sen? Och vilka tjänster har kommunen för att hämta avfallet? Här finner du information om sortering och avfallshämtning.

Kommunens tjänster för avfallshämtning

Kommunen erbjuder ett brett utbud av tjänster för avfallshämtning. Förutom mat- och restavfall kan du beställa hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, returpapper, fallfrukt, farligt avfall, elavfall, slam och latrin utefter tjänsterna i kommunens avfallstaxa. Alla tjänster hittar du i våra avfallsguider.

Avfallsguider

Minska mängden avfall

Så här kan du gå tillväga för att minska mängden avfall:

  • Minska avfallsmängden genom att tänka efter före du handlar och titta på hur det är emballerat.
  • Om du har varor som går att återanvända – gör det! Sälj vidare, ge bort eller köp begagnat. 

Återvinn rätt – ta hjälp av sorteringsguiden 

En viktig sak är att se till att det avfall som uppstår hamnar på rätt ställe så att det kan gå till återvinning och så att inte skadliga ämnen hamnar på fel plats. Behöver du hjälp med att sortera? Låt den digitala sorteringsguiden hjälpa dig. Genom att fylla i avfallsslaget i en ruta får du direkt svar på hur du ska sortera och var du lämnar avfallet.

Digitala sorteringsguiden hos SÖRAB

Kommunens kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2023-03-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.