Stormfällda träd och riskträd

Här hittar du information om vad som gäller om träd har fallit eller riskerar att falla över vägar, på din eller din grannes tomt samt över stigar och motionsspår, exempelvis efter en storm.

Träd som fallit över vägar

Att hålla vägnätet öppet är av största vikt och därför är träd som har fallit eller riskerar att falla över vägar och i gatumiljö prioriterat. Ser du ett träd eller större grenar som blockerar en väg felanmäler du det via länken nedan eller Danderydsappen. I appen kan du enkelt ange din position och även skicka med bilder om du vill.

Felanmälan

Vid akuta ärenden utanför kontorstid finns ett journummer att ringa. Vår entreprenör åker ut skyndsamt för att röja undan på vägen och städar dessutom bort trädet från vägkanten inom ett par dagar.

Om ett träd från din fastighet faller över vägnätet gör du en felanmälan på samma sätt eller ringer journumret om det är akut. Du behöver själv ombesörja bortforsling av de delar av trädet som ligger kvar på din mark efter att entreprenören har röjt vägen.

Journummer

Fallna träd på privat mark

Faller ditt träd på din fastighet är du själv ansvarig för att ta hand om det. Om träd från kommunens mark faller över din fastighet felanmäler du det via länken ovan eller Danderydsappen. Kommunen skickar ut vår entreprenör för att forsla bort trädet. Vid skador på egendom behöver du ta kontakt med ditt försäkringsbolag som i sin tur tar kontakt med kommunen.

Om ditt träd faller över din grannes tomt eller tvärtom behöver ni själva lösa det via era respektive försäkringsbolag.

Fallna träd på naturstigar och motionsspår

Vi tar hand om de stormfällda träden som blockerar stigar och motionsspår så snart vi kan. Du gör en felanmälan som vanligt.

I naturmiljö och bostadsnära skogar försöker vi hålla en zon på cirka 40-50 meter från bostäderna fria från rotvältor och träd som riskerar att falla. Längre ut låter vi träden vara kvar för att främja den biologiska mångfalden.

Träd över telefon- och elledningar

Det är ledningsägarnas ansvar att se till att deras ledning fungerar. Om du upptäcker att träd fallit över luftledningar finns kontaktuppgifter till ledningsägarna här.

Kontaktuppgifter till ledningsägare

Uppdaterad: 2023-12-19