Klagomål på förskola och skola

Om du är missnöjd över någonting i någon av våra kommunala förskolor och skolor kan du lämna ett klagomål. Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i vår dialog med våra invånare och i arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet.

Har du ett klagomål som rör en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till dem.

Steg 1: Kontakta verksamheten

Om du som förälder eller elev har synpunkter på en verksamhet ska du alltid i första hand vända dig till rektorn för den förskolan eller skolan. Då har verksamheten möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Steg 2: Kontakta förvaltningen

Om du inte är nöjd med det svar du fått från förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål till bildningsförvaltningen. Det görs digitalt via vår e-tjänst Kontakta kommunen.

Klagomålet bör innehålla namn och kontaktuppgifter, vilken skola eller förskola det gäller samt en beskrivning av vad det är som du har klagomål på.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi ska informera dig om hur vi har hanterat ditt klagomål behöver vi ha en e-postadress, ett telefonnummer eller en adress.

Vad händer med klagomålet?

Klagomålet registreras och blir en allmän handling. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas, till exempel om innehållet är kränkande för en enskild. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ditt klagomål registreras och bildningsförvaltningen kontaktar den verksamhet som klagomålet gäller för att få verksamhetens syn på klagomålet. Du blir kontaktad inom fem arbetsdagar med information om hur klagomålet kommer att behandlas.

Rutin för klagomålshantering förskola och skola

Vem tar hand om klagomålet?

Skolchef eller verksamhetschef beslutar tillsammans med utredare hur klagomålet ska hanteras.

Klagomålet kan hanteras på tre olika sätt:

  1. 1. direktsvar till klagomålslämnaren.
  2. 2. överlämning till rektor eller skolchef/ verksamhetschef.
  3. 3. skriftlig utredning på huvudmannanivå.

Hur lång tid tar det innan svar kommer?

Vårt mål är att du ska få återkoppling inom fem arbetsdagar under förutsättning av du lämnat dina kontaktuppgifter.

Ibland kan en synpunkt eller ett klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera.

Steg 3: Fortfarande inte nöjd?

Efter att du har använt kontaktvägarna ovan, och känner att du vill gå vidare med din synpunkt, kan du vända dig till Skolinspektionen.

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Telefon: 08-586 080 00

skolinspektionen@skolinspektionen.se

www.skolinspektionen.se

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.