Var finns VA-ledningarna?

Innan ett gräv- eller borrarbete ska genomföras är det viktigt att ta reda på om det finns ledningar i marken. Danderyds kommun använder Ledningskollen för ledningsanvisning.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som hjälper dig som entreprenör eller privat fastighetsägare att

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen.se

Tjänsten drivs av Post- och Telestyrelsen, för ledningsanvisningar. Som privat fastighetsägare kan du också använda kommunens e-tjänst.

Den generella svarstiden för att tillhandahålla svar/underlag via Ledningskollen är 10 arbetsdagar, men det kan även gå fortare.

Generella bestämmelser för gräv- eller borrarbete:

  • Säkerhetsavstånd från våra ledningar vid t ex borrning/sondering – minst 3 meter.
  • Säkerhetsavstånd från våra VA-tunnlar vid t ex borrning/sondering – minst 10 meter.
  • Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från VA-ledning.
  • Återfyllnad enligt AMA Anläggning.
  • Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i 1 månad och får inte lämnas ut till tredje part.
  • Danderyds kommun anvisar inte privata ledningar.

Om en ledning skadas kontakta omedelbart kommunens driftenterprenör för VA.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.