Var finns VA-ledningarna?

Innan ett gräv- eller borrarbete ska genomföras är det viktigt att ta reda på om det finns ledningar i marken. Danderyds kommun använder Ledningskollen för ledningsanvisning.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som hjälper dig som entreprenör eller privat fastighetsägare att

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns hos Danderyds kommun och externa ledningsägare
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen.se

Tjänsten drivs av Post- och Telestyrelsen, för ledningsanvisningar. 

Den generella svarstiden för att tillhandahålla svar/underlag via Ledningskollen är 10 arbetsdagar.

Generella bestämmelser för gräv- eller borrarbete:

  • Säkerhetsavstånd från våra ledningar vid t ex borrning/sondering – minst 3 meter.
  • Säkerhetsavstånd från våra VA-tunnlar vid t ex borrning/sondering – minst 10 meter.
  • Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från VA-ledning.
  • Återfyllnad enligt AMA Anläggning.
  • Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i 1 månad och får inte lämnas ut till tredje part.
  • Danderyds kommun anvisar inte privata ledningar.

Söker du endast information om en viss förbindelsepunkt använder du istället kommunens e-tjänst.

Teknisk handbok VA

Den tekniska handboken innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för projektering och anläggningsarbeten för vatten- och avloppsanläggningar i Danderyds kommun.

Teknisk handbok VA

 

Om en ledning skadas kontakta omedelbart kommunens driftenterprenör för VA.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Uppdaterad: 2024-02-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.