Var finns VA-ledningarna?

Innan ett gräv- eller borrarbete ska genomföras är det viktigt att ta reda på om det finns ledningar i marken. Danderyds kommun använder Ledningskollen för ledningsanvisning.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som hjälper dig som entreprenör eller privat fastighetsägare att

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen.se

Tjänsten drivs av Post- och Telestyrelsen, för ledningsanvisningar. Som privat fastighetsägare kan du också använda kommunens e-tjänst.

Den generella svarstiden för att tillhandahålla svar/underlag via Ledningskollen är 10 arbetsdagar, men det kan även gå fortare.

Generella bestämmelser för gräv- eller borrarbete:

  • Säkerhetsavstånd från våra ledningar vid t ex borrning/sondering – minst 3 meter.
  • Säkerhetsavstånd från våra VA-tunnlar vid t ex borrning/sondering – minst 10 meter.
  • Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från VA-ledning.
  • Återfyllnad enligt AMA Anläggning.
  • Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i 1 månad och får inte lämnas ut till tredje part.
  • Danderyds kommun anvisar inte privata ledningar.

Om en ledning skadas kontakta omedelbart kommunens driftenterprenör för VA.

Veolia är kommunens driftentreprenör för VA.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com
Webbplats Veolia - Danderyd

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Uppdaterad: 2020-02-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.